חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – הגנת הפרטיות), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 323; תש״ע, 1430.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על סעיפים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –
(1)
לגבי יחיד – כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת;
(2)
לגבי תאגיד – פי חמישה מהאמור בפסקה (1).
עבירה מינהלית נמשכת [תיקון: תש״ע]
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 2(ג2) לחוק.
[תיקון: תש״ע]
(בוטלה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תש״ע]

תוספת

(תקנה 1 עד 3)

טור א׳
סעיפים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)
סעיף 31א(א)(1), לעניין –
 
(1)
2,000
(2)
5,000
(2)
2,000
(3)
3,000
(4)
3,000
(5)
סעיף 31א(א)(5), לעניין –
 
(1)
3,000
(2)
2,000
(6)
3,000
(7)
סעיף 31א(א)(7), לעניין –
 
(1)
3,000
(2)
2,000
(3)
3,000


י״א באדר התשס״ד (4 במרס 2004)
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.