חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע״ח–2018


פרשנות
בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה, זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת.
ניכוי הוצאות הנפקה
חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.
תחולה
חוק זה יחול על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל מיום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018), ואילך.
תוקף
(א)
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020).
(ב)
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.


התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר התשע״ח (13 במרס 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.