חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש״ס–2000


היעדרות עקב הריון ולידה
עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
כללים [תיקון: תשע״ד]
שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.
שמירת זכויות
חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.
דין המדינה [תיקון: תשע״ד]
לענין חוק זה, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.
ביצוע
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ג בסיון התש״ס (26 ביוני 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
 • אליהו ישי
  שר העבודה והרווחה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.