חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 471.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71(ג) ו־115(ג) ו־(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג–1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), וסעיפים 93, 98 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”נכס“ – כמשמעותו בתקנות הקביעה;
נוסף על האמור בסעיף 71(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, באיגוד מקרקעין שהוחל בפירוקו ביום כ״א בחשון התשס״ב (7 בנובמבר 2001) או לאחריו, יחולו הוראות סעיף 93 לפקודה, בשינויים המחויבים, בכל אחד מאלה:
(1)
לא ניתן במכירה של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, אחת או יותר, לבעלי הזכויות באיגוד, פטור ממס לפי סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין.
(2)
במועד שבו הוחל בפירוקו של איגוד המקרקעין או בסמוך לפניו, היה לאיגוד נכס שאינו זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, בין אם ניתן פטור ממס לפי סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין ובין אם לאו.
החלת הוראות שונות
על איגודים כאמור בתקנה 2, יחולו הוראות תקנות הקביעה בשינויים המחויבים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).


כ״ד בניסן התשס״ד (15 באפריל 2004)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.