חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו־240 לחוק), תשכ״ו–1966

קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 213 ו־214


ק״ת תשכ״ו, 702, 830; תשכ״ז, 2446; תשכ״ח, 16, 550; תשל״ג, 1563; תשל״ד, 99, 164; תשל״ה, 1386; תש״ם, 66; תשמ״ה, 814; תשמ״ט, 1170; תש״ן, 752; תשע״ב, 670.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 239, 240 ו־244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ״ב–1982, אני קובע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לאמור:


חיקוקים לענין סעיף 239 [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ז, תשכ״ח, תשל״ג, תשל״ד, תשל״ד־2, תשל״ה, תש״ם, תשמ״ה, תשמ״ט, תשע״ב]
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 239 לחוק:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות או פקודת המועצות המקומיות;
(6)
(7)
(8)
(9)
חוק הטיס, 1927, וצווים ותקנות לפיו;
(10)
דיני ההתגוננות האזרחית כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א–1951;
(11)
(12)
(13)
(פקעה);
(14)
חיקוקים לענין סעיף 240 [תיקון: תשכ״ז, תשכ״ח, תשכ״ח־2, תשל״ג, תשל״ד, תשל״ד־2, תשל״ה, תשמ״ה, תשמ״ט, תש״ן, תשע״ב]
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 240 לחוק:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות, או לפי פקודת המועצות המקומיות;
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל״ד–1974, כפי שהן מוארכות בחוק מזמן לזמן;
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
השם [תיקון: תשמ״ה]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו־240 לחוק), תשכ״ו–1966“ [במקור: ”תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 213 ו־214 לחוק), תשכ״ו–1966“].


י״ט בטבת תשכ״ו (11 בינואר 1966)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.