חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו־240 לחוק), תשכ״ו–1966

קביעת חיקוקים נוספים לענין סעיפים 213 ו־214


ק״ת תשכ״ו, 702, 830; תשכ״ז, 2446; תשכ״ח, 16, 550; תשל״ג, 1563; תשל״ד, 99, 164; תשל״ה, 1386; תש״ם, 66; תשמ״ה, 814; תשמ״ט, 1170; תש״ן, 752; תשע״ב, 670.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 239, 240 ו־244 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ״ב–1982, אני קובע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לאמור:


חיקוקים לענין סעיף 239 [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ז, תשכ״ח, תשל״ג, תשל״ד, תשל״ד־2, תשל״ה, תש״ם, תשמ״ה, תשמ״ט, תשע״ב]
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 239 לחוק:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות או פקודת המועצות המקומיות;
(6)
(7)
(8)
(9)
חוק הטיס, 1927, וצווים ותקנות לפיו;
(10)
דיני ההתגוננות האזרחית כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א–1951;
(11)
(12)
(13)
(פקעה);
(14)
חיקוקים לענין סעיף 240 [תיקון: תשכ״ז, תשכ״ח, תשכ״ח־2, תשל״ג, תשל״ד, תשל״ד־2, תשל״ה, תשמ״ה, תשמ״ט, תש״ן, תשע״ב]
על עבירות לפי החיקוקים שלהלן יחול סעיף 240 לחוק:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת העיריות, או לפי פקודת המועצות המקומיות;
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל״ד–1974, כפי שהן מוארכות בחוק מזמן לזמן;
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 213 ו־214 לחוק), תשכ״ו–1966“.
שם התקנות שונה ל־”תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו־240 לחוק), תשכ״ו–1966“ (תיקון תשמ״ה).


י״ט בטבת תשכ״ו (11 בינואר 1966)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.