חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק החזקת תעודת זהות והצגתה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ״ג–1982


קישור למאגר החקיקה הלאומי תקנות־שעת־חירום: ק״ת תשט״ז, 685; ס״ח תשט״ז, 74; תשי״ז, 30; תשי״ח, 35; תשי״ט, 6; תש״ך, 6; תשכ״א, 20; תשכ״ב, 22; תשכ״ג, 26; תשכ״ה, 25; תשכ״ז, 18; תשכ״ט, 18. ק״ת תשל״א, 539; ס״ח תשל״א, 109; תשל״ג, 62; תשל״ה, 36; תשל״ז, 33; תשל״ט, 24; תשמ״א, 64.

חוק נוכחי: ס״ח תשמ״ג, 20.


הגדרות
בחוק זה –
”חייל“ – כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”קצין משטרה בכיר“ ו”ראש רשות מקומית“ – לרבות אדם שהוסמך על ידי אחד מהם בכתב לצורך חוק זה;
”תושב“ ו”תעודת זהות“ – כאמור בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965.
החזקת תעודת זהות והצגתה
תושב שמלאו לו 16 שנים חייב לשאת עמו תמיד תעודת זהות ולהציגה בפני קצין משטרה בכיר, ראש רשות מקומית, שוטר או חייל במילוי תפקידם, כשידרשו זאת ממנו.
תעודה של מי שאינו תושב
מי שאינו תושב ומלאו לו 16 שנים ישא עמו תעודה רשמית המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו, והוא חייב להציגה לפי דרישה כאמור בסעיף 2.
עונשין
העובר על הוראות חוק זה, דינו – קנס 5,000 שקלים, ובלבד שלא יועמד אדם לדין על אי הצגת תעודה אם תוך חמישה ימים לאחר שנדרש לכך הוצגה התעודה לפני מי שדרש את הצגתה, או לפני שוטר בתחנת המשטרה, ונקבעה זהותו של האדם על פיה; נקבעה זהותו כאמור, יינתן לו, על פי דרישתו, אישור בכתב על כך בתחנת המשטרה.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
לענין החובה לפי סעיפים 2 ו־3, רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תעודה רשמית אחרת כתעודה מזהה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983).


נתקבל בכנסת ביום ה׳ בטבת התשמ״ג (21 בדצמבר 1982).
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.