חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה), התשנ״ו–1996


תיקון חוק עובדים זרים ותיקון חוק הכניסה לישראל [תיקון: תשנ״ז, תשנ״ח, תשנ״ח־2, תש״ס, תשס״א, תשס״א־2, תשס״א־3, תשס״ה, תשס״ו, תשס״ז, תשס״ח, תשס״ט, תש״ע, תשע״ב]
דיווח לכנסת [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תש״ע, תשפ״ב]
השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בתחילת כל שנה, דיווח על מספר המקרים בשנה שקדמה למועד הדיווח ובזו שלפניה שבהם –
(הוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת ה־24): השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת, בתחילת כל שנה, דיווח על מספר המקרים בשנה שקדמה למועד הדיווח ובזו שלפניה שבהם –
(1)
נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 12א(ג) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, לפי חלוקה גאוגרפית;
(2)
הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך, לפי חלוקה גאוגרפית;
(3)
הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);
(4)
ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם;
(5)
נאסר שימוש ברכב וניטל רשיון הרכב לפי סעיף 12א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
(6)
הוגשו כתבי אישום או ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בנוגע לעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003, בשל עבירות כאמור בפסקה (1).
[תיקון: תשס״ז]

תוספת

(סעיף 1(2))

תחולת סעיף 12א(ד)(3) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952

Israel Entry Law blue line map.jpg

כביש מס׳ 71, בין הגבול עם הממלכה הירדנית ההאשמית לבין צומת נבות;
כביש מס׳ 675, בין צומת נבות לבין צומת הסרגל;
כביש מס׳ 65, בין צומת הסרגל לבין צומת משמר הגבול;
כביש מס׳ 574, בין צומת משמר הגבול לבין כביש מס׳ 6;
כביש מס׳ 6, בין כביש מס׳ 574 לבין כביש מס׳ 5714;
כביש מס׳ 5714, בין כביש מס׳ 6 לבין צומת ניצני עוז;
כביש מס׳ 57, בין צומת ניצני עוז לבין צומת השרון;
כביש מס׳ 4, בין צומת השרון לבין צומת רעננה;
כביש מס׳ 402, בין צומת רעננה לבין צומת עדנים;
כביש מס׳ 40, בין צומת עדנים לבין מחלף ירקון;
כביש מס׳ 5, בין מחלף ירקון לבין מחלף קסם;
כביש מס׳ 6, בין מחלף קסם לבין צומת גבעת כ״ח;
כביש מס׳ 444, בין צומת גבעת כ״ח לבין מחלף בן שמן;
כביש מס׳ 6, בין מחלף בן שמן לבין מחלף נשרים;
כביש מס׳ 44, בין מחלף נשרים לבין צומת שמשון;
כביש מס׳ 38, בין צומת שמשון לבין צומת נחושה;
כביש מס׳ 35, בין צומת נחושה לבין צומת פלוגות;
כביש מס׳ 40, בין צומת פלוגות לבין צומת להבים;
כביש מס׳ 31, בין צומת להבים לבין צומת זוהר;
כביש מס׳ 90, בין צומת זוהר לבין הקו הכחול.


נתקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התשנ״ו (13 במרס 1996).
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
 • משה שחל
  השר לבטחון הפנים
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.