לדלג לתוכן

חוק שריון שלילת זכות השיבה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק שריון שלילת זכות השיבה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שריון שלילת זכות השיבה, התשס״א–2001


הגדרות
בחוק זה –
”שטח מדינת ישראל“ – שטח הנמצא בתחום שליטתה הריבונית של מדינת ישראל;
”פליט“ – מי שיצא מגבולות מדינת ישראל בעטיה של מלחמה והוא אינו אזרח מדינת ישראל, לרבות עקורי 1967 ופליטי 1948 או בן משפחתו.
איסור החזרת פליטים
פליטים לא יוחזרו לשטח מדינת ישראל אלא באישור של רוב חברי הכנסת.
סייג לאיסור
על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לקבוע כללים למתן אישורי כניסה לשטח מדינת ישראל לשם מגורים בה, לפליטים, מטעמים הומניטריים בלבד.
עליונות החוק
ממשלת ישראל לא תתחייב ולא תתקשר בהסכם העומד בסתירה להוראותיו של חוק זה.
סייג לתחולה
חוק זה לא יחול על מי שחל עליו חוק השבות, תש״י–1950.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
  • אהוד ברק
    ראש הממשלה
  • משה קצב
    נשיא המדינה
  • אברהם בורג
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.