לדלג לתוכן

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 973.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב(ו) [צ״ל: סעיף 4ג(ו)] לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס׳ 15), התשס״ה–2005, אני מתקין תקנות אלה:


מיקום המודעה
מודעה כאמור בסעיף 4ב(א) [צ״ל: בסעיף 4ג(ב)] לחוק (להלן – המודעה) תוצב במקום העסק, במקום הנראה לעין על יד כל קופה ובאופן שהצרכן יוכל לקרוא בנקל את הכתוב בה.
שפת המודעה
המודעה תהיה בעברית ויכול שתכלול שפה נוספת.
גודל המודעה
גודל המודעה לא יפחת מעמוד שרוחבו 21 סנטימטרים, ואורכו – 29.7 סנטימטרים (A4).
כותרת המודעה
בראש המודעה תופיע כותרת שנוסחה יהיה: ”מדיניות החזרת מוצרים“; הכותרת תודגש בקו תחתי.
גודל האותיות
(א)
גודל האותיות בכותרת, כאמור בתקנה 4, לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים.
(ב)
גודל האותיות בתוכן המודעה, לא יפחת מגודל גופן 26 או 4 מילימטרים.
אופן כתיבת האותיות
האותיות יהיו ברורות וקריאות ובכלל זה:
(1)
האותיות לא יהיו נטויות או מוצרות;
(2)
צבע האותיות יהיה כהה והרקע יהיה בהיר;
(3)
האותיות לא יגעו אחת בשנייה.
מועד תחילת המדיניות
(א)
עוסק יציין במודעה את תאריך הצגת המודעה.
(ב)
שינה העוסק את מדיניות החזרת הטובין, יציין במודעה החדשה את תאריך הצגתה ואת מועד תחילת המדיניות החדשה; ואולם על רכישת טובין שנעשתה ערב תחילתה של המדיניות החדשה, תחול המדיניות הקודמת.


כ״ד באב התשס״ה (29 באוגוסט 2005)
  • אהוד אולמרט
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.