חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי״ט–1959

תקנות בדבר החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד


ק״ת תשי״ט, 1724; תשל״ג, 429; תשל״ה, 2319; תשל״ז, 598, 982; תשל״ט, 727; תשמ״א, 1564; תשמ״ד, 1917; תשמ״ה, 1788; תשמ״ז, 114, 761; תשנ״ג, 888; תשנ״ד, 143. הודעות: להשלים...


הגדרות [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ז־2]
בתקנות אלה –
”חיה“ – כלב, חתול או קוף;
”מאורת בידוד“ – מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שאושרה בידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן – המנהל);
”פקח“ – מי שהמנהל מינהו להיות פקח;
”פקיד מוסמך“ – רופא וטרינרי שמינתה אותו מועצת עיריה או מועצה מקומית ושניתנה עליו הסכמת המנהל לענין תקנה 19(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד–1964, לגבי אותה רשות מקומית.
חובה למסור חיה למאורת בידוד [תיקון: תשמ״ה]
(א)
חיה שנשכה אדם או בעל חיים, חייב בעלה להביאה למאורת הבידוד הקרובה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה.
(ב)
לא הביא הבעל את החיה למאורת בידוד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הפקח להביאה למאורת בידוד כאמור, על חשבון הבעל.
החזקת חיה במאורת בידוד [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ה, תשנ״ג, תשנ״ד]
(א)
חיה שהובלה למאורת בידוד תבודד בה למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן – תקופת המעצר).
(ב)
בתום תקופת המעצר יוציא הבעל את החיה ממאורת הבידוד אלא אם כן מתה או הושמדה כדין לפני כן.
דין חיה שנעזבה [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ז־2, תשנ״ג]
חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת בידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרה, מותר להשמידה.
אגרות [תיקון: תשל״ג, תשל״ה, תשל״ז, תשל״ז־2, תשל״ט, תשמ״ז, תשנ״ד, [הודעות]]
בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:
(1)
בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 35 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1993; החל מיולי 2021, 84 ש״ח);
(2)
בעד בידוד, לכל יום – 15 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1993; החל מיולי 2021, 37 ש״ח).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי״ט–1959“.


י״ז בסיון תשי״ט (23 ביוני 1959)
  • קדיש לוז
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.