חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958


י״פ תשע״ה, 7721; תשע״ז, 7004; תשע״ח, 1802.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות אני מודיע על ענפי ההנדסה והאדריכלות שנקבעו לעניין החוק, ועל המדורים שנפתחו בפנקס המהנדסים והאדריכלים לכל אחד מענפים אלה:


[תיקון: תשע״ז, תשע״ח]
ענפי הנדסה:
(1)
ענף הנדסה אזרחית –
1.1
מדור מבנים
1.2
מדור הסביבה
1.3
מדור תעבורה
1.4
מדור מערכות תברואה
1.5
מדור מוצרי בניה
1.6
מדור הידרו–אלקטרואנרגטיקה
1.7
מדור הנדסה אזרחית כללית (בלא סמכויות תכנון)
1.8
מדור תחזוקת מבנים ומערכות בניין
1.9
מדור בנייה כפרית
1.10
מדור בניית מכרות ומיתקנים תת־קרקעיים
1.11
מדור ניהול וביצוע
1.12
מדור תחבורה
1.13
מדור ניהול הבנייה ביצוע ופיקוח
1.14
מדור הידרוטכניקה
1.15
מדור עירונית
1.16
מדור בנייה ימית ונמלים
1.17
מדור כבישים ומסלולים
1.18
מדור מסילות ברזל
1.19
מדור קרקע וביסוס
1.20
מדור בטיחות תעסוקתית
(2)
ענף הנדסת חשמל –
2.1
מדור חשמל
2.2
מדור אוטומטציה
2.3
מדור אלקטרוטכניקה
2.4
מדור אנרגטיקה
2.5
מדור בידוד וכבלים
2.6
מדור הוראה במקצועות אלקטרו–אנרגטיים
2.7
מדור חקלאות
2.8
מדור חשמל ואלקטרוניקה
2.9
מדור חשמל ומחשבים
2.10
מדור מאור ומקורות אור
2.11
מדור מכשור בכלי טיס
2.12
מדור מערכות חשמל
2.13
מדור תחנות כוח אוטומטיות
2.14
מדור תחנות כוח גרעיניות
2.15
מדור תחנות כוח (חשמל)
2.16
מדור אלקטרוניקה
2.17
מדור אלקטרוניקה/אופטיקה
2.18
מדור אלקטרוניקה/אלקטרו–ואקום ומוליכים למחצה
2.19
מדור אלקטרוניקה ומחשבים
2.20
מדור אלקטרוניקה ותקשורת
2.21
מדור אלקטרוניקה התעשייתית
2.22
מדור אלקטרוניקה/אלקטרו–אקוסטיקה
2.23
מדור אלקטרוניקה/אלקטרו–ואקום
2.24
מדור אלקטרוניקה/אקוסטיקה וטכניקה על־קולית
2.25
מדור אלקטרוניקה/חשמל ואלקטרוניקה
2.26
מדור אלקטרוניקה/חשמל ומחשבים
2.27
מדור אלקטרוניקה/טכניקת קול
2.28
מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה
2.29
מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה ודיאלקטריקה
2.30
מדור אלקטרוניקה/מוליכים למחצה ומקרו–אלקטרוניקה
2.31
מדור אלקטרוניקה/מכשור אלקטרוני
2.32
מדור אלקטרוניקה/מכשור רפואי אלקטרוני
2.33
מדור אלקטרוניקה/מיקרואלקטרוניקה
2.34
מדור אלקטרוניקה/מכשור על בסיס מוליכים למחצה
2.35
מדור אלקטרוניקה/קיברוטיקה מערכות חשמליות
2.36
מדור אלקטרוניקה/קשר קווי
2.37
מדור אלקטרוניקה/רדיו אלקטרוניקה
2.38
מדור אלקטרוניקה/רדיו פיזיקה
2.39
מדור אלקטרוניקה/תקשורת וטלמכניקה
2.40
מדור אלקטרוניקה/תקשורת חשמלית אוטומטית
2.41
מדור אלקטרוניקה/תקשורת רב־ערוצית
2.42
מדור אוטומציה ובקרה
2.43
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה
2.44
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה בתעשייה מטלורגית
2.45
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה בתעשיית דפוס
2.46
מדור אוטומציה ובקרה/בתעשיית מכונות
2.47
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה וטלמטריה
2.48
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה וטלמכניקה
2.49
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ומדידות
2.50
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ומחשבים
2.51
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ומיכון תהליכים כימיים וטכנולוגיים
2.52
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ועיבוד עץ
2.53
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה טלמכניקה ותקשורת
2.54
מדור אוטומציה ובקרה/אוטומציה ייצור וחלוקת אנרגיה
2.55
מדור אוטומציה ובקרה/ אוטומציה של תהליכים תרמואנרגטיים
2.56
מדור אוטומציה ובקרה/בקרה ותקשורת
2.57
מדור אוטומציה ובקרה/מידע ומדידות
2.58
מדור אוטומציה ובקרה/מיתוג
2.59
מדור אוטומציה ובקרה/מכשירי מדידה
2.60
מדור אוטומציה ובקרה/מערכות בקרה
2.61
מדור אוטומציה ובקרה/מערכות מידע
2.62
מדור אוטומציה ובקרה/רכב משוריין ומכוניות
2.63
מדור אוטומציה ובקרה/שיטות ויסות אוטומטיות
2.64
מדור אלקטרומכניקה
2.65
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה
2.66
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה בתהליכי ייצור
2.67
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה בתחום בניית מכונות
2.68
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה בתחום תעשייה מטלורגיה
2.69
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה וטלמכניקה
2.70
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה ומיכון בחום הבנייה
2.71
מדור אלקטרומכניקה/אוטומציה ומיכון תהליכים כימיים
2.72
מדור אלקטרומכניקה/אלקטרוניקה
2.73
מדור אלקטרומכניקה/הינע חשמלי ואוטומציה
2.74
מדור אלקטרומכניקה/כלי רכב
2.75
מדור אלקטרומכניקה/מיכון בחקלאות
2.76
מדור אלקטרומכניקה/מיכון בתעשיות טקסטיל
2.77
מדור אלקטרומכניקה/מכוניות ומטוסים
2.78
מדור אלקטרומכניקה/מכרות
2.79
מדור אלקטרומכניקה/מכשור בכלי טיס
2.80
מדור אלקטרומכניקה/מכשור גירוסקופי
2.81
מדור אלקטרומכניקה/מיתקנים אלקטרו–טרמיים
2.82
מדור אלקטרומכניקה/ציוד חשמלי בכלי שיט
2.83
מדור אלקטרומכניקה/רובוטיקה
2.84
מדור אלקטרומכניקה/רכבות ומסילות ברזל
2.85
מדור אלקטרומכניקה/תחבורה חשמלית עירונית
2.86
מדור אלקטרומכניקה/תקשורת
2.87
מדור אלקטרומכניקה/תרמואנרגטיקה בתחנות כוח גרעיניות (חשמל)
2.88
מדור אלקטרומכניקה/תרמואנרגטיקה בתחנות כוח (חשמל)
2.89
מדור אלקטרומכניקה/מדידות ומכשירי מדידה
2.90
[מדור] בטיחות תעסוקתית
(3)
ענף הנדסת מכונות –
3.1
מדור מכונות
3.2
מדור אבטחת איכות ואמינות
3.3
מדור אוטומציה
3.4
מדור אווירו–הידרומכניקה
3.5
מדור אנרגטיקה
3.6
מדור אנרגטיקה לתובלה במסילות ברזל
3.7
מדור בליסטיקה
3.8
מדור בניית טילים
3.9
מדור מעברי ומאגרי נפט וגז
3.10
מדור בקרת מנגנוני ירי אלטילרי
3.11
מדור דוודים
3.12
מדור הוראה
3.13
מדור הידראוליקה
3.14
מדור הלחמות
3.15
מדור טורבינות
3.16
מדור טקסטיל
3.17
מדור כלי טיס
3.18
מדור רכב
3.19
מדור כלי שיט
3.20
מדור מיכון בחקלאות
3.21
מדור מיכון עבודות מליורציה
3.22
מדור מכשור קולנועי
3.23
מדור מכונות בניין וציוד מכני לעבודות עפר
3.24
מדור מכונות הדפסה
3.25
מדור מכונות הידראוליות ואמצעי אוטומציה
3.26
מדור מכונות וציוד לבנייה וכבישים
3.27
מדור מכונות וציוד להרמת מטענים
3.28
מדור מכונות חקלאיות
3.29
מדור מכוניות
3.30
מדור מכטרוניקה
3.31
מדור מכניקה עדינה
3.32
מדור מכניקת מוצקים
3.33
מדור מכרות
3.34
מדור מכשור כלי טיס
3.35
מדור מנועי שריפה פנימית
3.36
מדור נפט וגז
3.37
מדור עיבוד חומרים
3.38
מדור ציוד וטכנולוגיה של ריתוך
3.39
מדור קירור
3.40
מדור קירור בטמפרטורות נמוכות
3.41
מדור רובוטיקה
3.42
מדור רכבות
3.43
מדור תחזוקת ציוד צבאי
3.44
מדור תוכן מכונות
3.45
מדור תעשייה כימית
3.46
מדור תעשיית מזון
3.47
מדור תרמואנרגטיקה
3.48
מדור תרמואנרגטיקה בתעשייה
3.49
מדור ריתוך
3.50
מדור אלקטרומכניקה
3.51
מדור אלקטרומכניקה/אופטיקו–מכניקה, מיכשור וספקטרוסקופיה
3.52
מדור אלקטרומכניקה/מכשור אופטי ואלקטרואופטי
3.53
מדור אלקטרומכניקה/מכשור אלקטרו–ואקום
3.54
מדור אלקטרומכניקה/מכשור רפואי אלקטרוני
3.55
מדור אלקטרומכניקה/מכניקה עדינה ואופטיקה
3.56
מדור אלקטרומכניקה/מכשור אופטי
3.57
מדור אלקטרומכניקה/מכשור אלקטרו–ואקום ומוליכים למחצה
3.58
מדור אוטומציה
3.59
מדור אוטומציה בתהליכי ייצור
3.60
מדור אוטומציה תהליכים כימיים טכנולוגיים
3.61
מדור אוטומציה/מכשור ובקרה
3.62
מדור אוטומציה/מכשור, ניהול ובקרה בתעשייה כימית
3.63
מדור אוטומציה/מכשור ומדידה
3.64
מדור אוטומציה/מערכות פיקוח אוטומטי
3.65
מדור בקרה
3.66
מדור תעשיית תקשורת
3.67
מדור מכונות וציוד אלקטרוני
3.68
[מדור] בטיחות תעסוקתית
(4)
ענף הנדסה כימית –
4.1
מדור כימיה
4.2
מדור איכות הסביבה
4.3
מדור אלקטרוכימיה
4.4
מדור בטיחות בתעשייה כימית
4.5
מדור ביוטכנולוגיה
4.6
מדור ביוכימיה
4.7
מדור חומרים לצילום
4.8
מדור טכנולוגיה כימית של עץ
4.9
מדור טכנולוגיה של זכוכית וסיליקטים
4.10
מדור טכנולוגית סיבים כימיים
4.11
מדור טכנולוגיית עיבוד חומרים פלסטיים
4.12
מדור טכנולוגיית מוצרים אנאורגניים
4.13
מדור ייצור סיבים סינטטיים
4.14
מדור כימיה גרעינית
4.15
מדור כימיה רדיואקטיבית
4.16
מדור כימיה של דלקים
4.17
מדור לוחות עץ ופלסטיקה
4.18
מדור מיקרוביולוגיה
4.19
מדור מערכות בלוחמה כימית
4.20
מדור נפט וגז
4.21
מדור סיליקטים
4.22
מדור סינטזת חומרים אורגניים
4.23
מדור פלסטיקה
4.24
מדור קיברנטיקה
4.25
מדור קרמיקה וחומרים חסיני אש
4.26
מדור תעשייה וקיברנטיקה
4.27
מדור תעשיית תאית ונייר
4.28
[מדור] בטיחות תעסוקתית
(5)
ענף אווירונוטיקה וחלל –
5.1
מדור אווירונוטיקה וחלל
5.2
מדור מערכות בקרה והיגוי
5.3
מדור תכנון אוטומציה בתעשיית מטוסים
(6)
ענף הנדסה חקלאית –
6.1
מדור חקלאות
6.2
מדור הדרוטכניקה והדרומליורציה
6.3
מדור הוראה
6.4
מדור השבחת קרקע
6.5
מדור מיכון בחקלאות
6.6
מדור משאבי מים וטיהור שפכים
6.7
מדור מים קרקע וסביבה
6.8
[מדור] הנדסת סביבה
(7)
ענף הנדסת טקסטיל –
7.1
מדור טקסטיל
7.2
מדור טכנולוגיית טקסטיל
7.3
מדור טכנולוגיית מוצרי תפירה
7.4
מדור תעשייה וניהול
7.5
מדור כימיה טקסטילית
7.6
מדור עיבוד סיבי לכש
7.7
מדור עיבוד סיבים
7.8
מדור עיצוב מוצרי תפירה
(8)
ענף הנדסת אוניות וימים –
8.1
מדור אוניות
8.2
מדור הידרואווירודינמיקה
8.3
מדור ימי
8.4
מדור טכנולוגיה וציוד הלחמה
8.5
מדור תחזוקה
8.6
מדור אוקיאנולוגיה
8.7
מדור אוקיאנולוגיה/הידרוגרפיה
(9)
ענף מכרות ומחצבים –
9.1
מדור מכרות ומחצבים
9.2
מדור בניית מיתקנים ומערכות להעברת גז ונפט
9.3
מדור גאולוגיה וגאופיסיקה
9.4
מדור גאולוגיה וחיפוש מחצבים
9.5
מדור גאולוגיה ומקורות נפט בגז
9.6
מדור גאופיסיקה
9.7
מדור גאוכימיה
9.8
מדור גאולוגיה
9.9
מדור הוראה
9.10
מדור הידרוגאולוגיה
9.11
מדור הידרוגאולוגיה וגאולוגיה הנדסית
9.12
מדור העשרת מחצבים
9.13
מדור מדידות והתוויה
9.14
מדור מיכון הפקה תת־קרקעית
9.15
מדור פיזיקת מכרות
9.16
מדור קידוחי נפט וגז
9.17
מדור שיטות גאופיזיות לחיפושי נפט וגז
(10)
ענף הנדסת תעשייה וניהול –
10.1
מדור תעשייה וניהול
10.2
מדור אמינות
10.3
מדור מערכות מידע
10.4
מדור ייצור
10.5
מדור מערכות מידע – עיבוד ממוכן של מידע כלכלי
10.6
מדור כלכלה וארגון
10.7
[מדור] בטיחות תעסוקתית
(11)
ענף הנדסת חומרים –
11.1
מדור חומרים
11.2
מדור חומרי אלקטרוניקה
11.3
מדור חומרי אלקטרו–ואקום
11.4
מדור טכנולוגיית סיליקטים
11.5
מדור מוליכים למחצה
11.6
מדור מתכות אל־ברזליות
11.7
מדור מתכות ברזליות
11.8
מדור פיסיקה של מתכות
11.9
מדור מטלורגיה
11.20
מדור מטלורגיה/אוטומציה בתעשייה מטלורגית
11.21
מדור מטלורגיה/לחצנות מתכות
11.22
מדור מטלורגיה/מטלורגיית אבקות
11.23
מדור מטלורגיה/עיבוד מתכות בלחץ
11.24
מדור חומרי בניין
11.25
מדור מטלורגיה/מערכות גז
(12)
ענף הנדסת מזון –
12.1
מדור מזון
12.2
מדור אחסון ועיבוד גרעינים
12.3
מדור אספקה ואחסון מוצרי מזון
12.4
מדור ביוטכנולוגיה
12.5
מדור בשר ומוצרי בשר
12.6
מדור הקפאת מוצרי מזון
12.7
מדור חלב מוצרי חלב
12.8
מדור טכנולגיית ארגון מערכות תזונה
12.9
מדור טכנולגיית שימורים
12.10
מדור טכנולוגיית תרכובת סוכר
12.11
מדור ייצור יינות
12.12
מדור מוצרים מיקרוביולוגיים וויטמינים
12.13
מדור ציוד וטכנולוגיה
12.14
מדור שמנים צמחיים
12.15
מדור תהליכי תסיסה
12.16
מדור שמנים
(13)
ענף הנדסה גאודטית –
12.1
מדור גאודזיה
12.2
מדור אסטרוגאודזיה
12.3
מדור גאופיזיקה
12.4
מדור הסדרת קרקע
12.5
מדור צילומי אוויר בגאודזיה
12.6
מדור קרטוגרפיה
(14)
ענף הנדסת מחשבים –
14.1
מדור מחשבים
14.2
מדור מחשבים ואלקטרוניקה
14.3
מדור מערכות מידע
14.4
מדור תוכנה
(15)
ענף הנדסת מדעים –
15.1
מדור פיזיקה
15.2
מדור פיזיקה/אווירודינמיקה ותרמודינמיקה
15.3
מדור פיזיקה/אלקטרוניקה פיזיקלית
15.4
מדור פיזיקה/אלקטרואופטיקה
15.5
מדור פיזיקה/אלקטרופיזיקה
15.6
מדור פיזיקה/אלקטרופיזיקה–אלקטרואקוסטיקה
15.7
מדור פיזיקה/אלקטרופיזיקה מערכות בקרה אוטומטיות
15.8
[מדור] פיזיקה/דינמיקה ושליטה בטיסה
15.9
מדור פיזיקה/הידרו–אווירודינמיקה
15.10
מדור פיזיקה/מוליכים למחצה וחומרים דיאלקטריים
15.11
מדור פיזיקה/מוליכים למחצה ומיקרו־אלקטרוניקה
15.12
מדור פיזיקה/פיזיקה אופטית
15.13
מדור פיזיקה/פיזיקה קריוגנית
15.14
מדור פיזיקה/תרמופיזיקה
15.15
מדור פיזיקה/לייזרים
15.16
מדור מתמטיקה
15.17
מדור מתמטיקה/מחשבים
15.18
מדור מתמטיקה/מערכות תוכנה
15.19
מדור גאולוגיה
15.20
מדור גאולוגיה/גאופיזיקה
15.21
מדור גאולוגיה/הידרוגאולוגיה
15.22
מדור גאולוגיה/ הידרולוגיה
15.23
מדור מטאורלוגיה
15.24
מדור מטאורולוגיה/חקלאית
15.25
מדור גאוכימיה
(16)
ענף הנדסה גרעינית –
16.1
מדור גרעינית
16.2
מדור גרעינית/פיזיקה גרעינית
(17)
ענף הנדסת מקצועות מיוחדים –
17.1
מדור ביו־רפואי
17.2
מדור ביו־רפואי/אלקטרוניקה ביו־רפואית
17.3
מדור ביו־רפואי/מערכות ביו־מכניות
17.4
מדור ביו־רפואי/היברנטיקה טכנית ביו־רפואית
17.5
מדור ביו־רפואי/רדיולוגיה
17.6
מדור תובלה
17.7
מדור תובלה/ניווט בכלי טיס
17.8
מדור תובלה/ניווט בכלי שיט
17.9
מדור תובלה/תובלה בכלי טיס
17.10
מדור תובלה/תובלה בכלי רכב
17.11
מדור תובלה/תובלה בכלי שיט
17.12
מדור תובלה/תובלה ברכבות
17.13
מדור תובלה/תחזוקה בכלי שיט
17.14
מדור תובלה/תחזוקה בכלי רכב
17.15
מדור תחזוקה בכלי רכב על גלגלים וזחלמים
17.16
מדור תובלה/תחזוקה בכלי שיט
17.17
מדור תובלה/תחזוקת מסילות ברזל
17.18
מדור דפוס
17.19
מדור עיבוד עץ ומוצרי עץ
17.20
מדור שינוע בתעשייה
17.21
מדור מוצרי עור
17.22
מדור מוצרי עור/עיבוד עורות ופרוות
17.23
מדור יערנות
17.24
מדור בטיחות כללית
17.25
מדור בטיחות/אש ומניעתה
17.26
מדור הוראת מקצועות בהנדסת בנייה
17.27
מדור כללי
17.28
מדור הנדסה רפואית/פיזיקה
17.29
מדור תחזוקת כלי טיס
17.30
מדור איכות ואמינות באלקטרוניקה
17.31
[מדור] הנדסת תעשיות מים
17.32
[מדור] הנדסה פרמצבטית
17.33
מדור מורשים לנגישות מבנים פשוטים
17.34
מדור מורשים לנגישות מבני מגורים
17.35
מדור מורשים לנגישות מבנים וסביבתם הקרובה
17.36
מדור מורשים לנגישות תשתיות
17.37
מדור מורשים לנגישות סביבה
ענפי אדריכלות:
(1)
ענף ארכיטקטורה –
1.1
[מדור] ארכיטקטורה
(2)
ענף אדריכלות נוף –
2.1
[מדור] אדריכלות נוף
2.2
[מדור] תכנון ערים


י״א בתמוז התשע״ה (28 ביוני 2015)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.