חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 246.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18א(ג)(1א) ו־37(א1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק
חובת ביקור טכנאי בשעות האמורות בסעיף 18א(ג)(1א) שהן שעות חשיכה, לא תחול על טובין שהשירות לגביהם ניתן כולו מחוץ לביתו של הצרכן למעט חדר מדרגות וחדר כניסה והשירות כאמור כרוך בטיפול בחשמל בגז או בעבודה בגובה; לעניין זה, ”עבודה בגובה“ – כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס״ז–2007.
חריג לסייג
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מחובתו של עוסק לפי דין אחר לרבות מכוח רישיון, כללים או אמות מידה שנקבעו מכוח אותו דין.


כ״ג בחשוון התשע״ח (12 בנובמבר 2017)
  • אלי כהן
    שר הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.