חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמן משומש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמן משומש) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמן משומש), התשס״ז–2006


ק״ת תשס״ז, 199.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, ולפי סעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961 (להלן – החוק), בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


קביעת עבירות קנס
עבירות על הוראות תקנות 3, 4 ו־5 לתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ״ג–1993, כמפורט בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס.
שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מפרסומו.

תוספת

(סעיפים 2 ו־3)

מס׳התקנהפרטי העבירהשיעור הקנס
ליחידלתאגיד
1.3(א)אי־הצבת מיתקן איסוף במקום הנדרש8001,200
2.3(א)(1)אי־הצבת שילוט כנדרש ליד מיתקן איסוף6001,000
3.3(ב)הצבת מיתקן איסוף בקיבול שאינו מתאים8001,200
4.3(ב)הצבת מיתקן איסוף שאינו סגור כנדרש8001,200
5.3(ב)הצבת מיתקן איסוף שלא על גבי משטח העשוי חומר בלתי מחלחל8001,200
6.3(ג)אי מתן אפשרות לצרכן שמן לסלק שמן משומש למיתקן איסוף8001,200
7.4(1)סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי מוכר שמן או משתמש בשמן8001,200
8.4(2)סילוק שמן משומש שאינו ארוז או משונע כדין בידי צרכן שמן6001,000
9.4(1)סילוק שמן משומש בידי מוכר שמן או משתמש בשמן, שלא לאתר הפסולת הרעילה או למיתקן מיחזור8001,200
10.4(2)סילוק שמן משומש בידי צרכן שמן, שלא למיתקן איסוף או למיתקן מיחזור6001,000
11.5אי־אחזקה ושמירה של מסמכים כנדרש6001,000


ח׳ בחשון התשס״ז (30 באוקטובר 2006)
  • מאיר שטרית
    ממלא מקום שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.