חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 788.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב3) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”טלפון נייד“ – מכשיר פולט קרינה כמשמעותו בסעיף 17(ב3)(3)(א) לחוק;
”רמת הקרינה“ – Specific Absorption Rate‏ (S.A.R) רמת הקרינה הנספגת ברקמה ביולוגית;
”רמת הקרינה המרבית המותרת“ מטלפון נייד – רמה שקבע האגף למניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה, כמפורט להלן:
(1)
רמה של ‎2.0 W/kg בממוצע ל־10 גרם רקמה, שנמדדה –
(א)
לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי התקנים EN 50360 ו־EN 50361;
(ב)
לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש – לפי הדירקטיבה האירופית Directive 1999/5/EC או ES 59005 או לפי האמור בפסקת משנה (א);
(2)
רמה של ‎1.6 W/kg בממוצע ל־1 גרם רקמה, שנמדדה –
(א)
לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי: FCC-OET Report 65 Supplement C Edition 01-01, june 2001;
(ב)
לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש, לפי: FCC-OET Bulletin 65 Edition 97-01, August 1997, או לפי האמור בפסקת משנה (א).
חובת סימון
לא ימכור עוסק טלפון נייד אלא אם כן נתקיימו בו ובאריזתו הוראות תקנה 3(1) ו־(2), ובעסקו – הוראות תקנה 3(3)(א).
סימון ומידע על הקרינה
מידע על רמת הקרינה הבלתי מייננת של טלפון נייד יינתן בדרכים אלה:
(1)
הדבקת מדבקה על האריזה בגודל של 5 × 5 ס״מ לפחות, ובה כיתוב באותיות בולטות לעין: ”טלפון נייד זה פולט קרינה בלתי מייננת; פרטים והסברים על רמת הקרינה של דגם טלפון נייד זה ורמת הקרינה המרבית המותרת, בעלון המידע המצורף“.
(2)
עלון מידע בשפות העברית, הערבית והרוסית על קרינה בלתי מייננת, שיצורף לאריזה של טלפון נייד, ובו ציון בולט לעין של רמת הקרינה המרבית ורמת הקרינה המרבית המותרת בהתאם לשיטה שלפיה נבדק דגם המכשיר, בנוסח שאישר הממונה על הגנת הצרכן.
(3)
הצגת המידע האמור בפסקה (2) לציבור באופן בולט לעין במקומות אלה:
(א)
נקודות מכירה של טלפונים ניידים;
(ב)
מרכזים למתן שירות;
(ג)
אתרי אינטרנט של העוסקים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בתמוז התשס״ב (15 ביוני 2002).


כ׳ בסיון התשס״ב (31 במאי 2002)
  • דליה איציק
    שרת התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.