חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 1237; תשנ״ד, 635; תשנ״ח, 652; תשע״א, 931.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17ו ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, אני מתקין תקנות אלה:


הצגת מחיר של סוגי מצרכים מסויימים
(א)
סוגי המצרכים המנויים בטור א׳ לתוספת יכול שמחירם יוצג באופן המצויין לצדם בטור ב׳, ולא על גבי המצרך עצמו או על גבי אריזתו, ובלבד שהצגת המחיר כאמור נראית לעין, ברורה וקריאה בדרך המאפשרת לכל אדם לדעת את מחיר המצרך.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מצרכים המוצגים בחלון ראווה.
מכירה במבצע הוזלה
המצרכים המוצעים למכירה במבצע הוזלה או במכירה מיוחדת לתקופה שאינה עולה על 35 ימים, שבתקופה האמורה מחירם נמוך מהמחיר הרגיל המוצג על גבי המצרך, ניתן להציג את המחיר הנמוך על ידי שלט או תוית מדף, שיהיה בסמוך למצרכים, ושעליו יפורטו המחיר הנמוך והמחיר הרגיל.
תוית על מדף תחתון
תוית המוצמדת למדף התחתון שעליו מונחים מצרכים תהיה מוטית כלפי מעלה.
עדיפות המחיר הנמוך
היתה אי התאמה בין המחיר המוצג על התוית, השלט או המצרך, ובין המחיר בקופת העסק, ישלם הצרכן את המחיר הנמוך מביניהם, ובלבד שהצרכן קנה את המצרך בכמויות סבירות לצורך שימוש עצמי.
מידות השלט או התוית
שלט או תוית המשמשים להצגת מחיר יהיו במידות כאלו שהדפסת הפרטים עליהם תהיה באותיות ובספרות ברורות לעין ובגודל שיאפשר קריאתם או זיהויים ללא מאמץ.
ביטול
בטלים –
(1)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חובת הצגת מחירים), התשמ״ה–1984;
(2)
צו הפיקוח של מצרכים ושירותים (הצגת מחירים של מוצרי עור–פרווה), התשל״ג–1973.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ב באלול התשנ״א (1 בספטמבר 1991).

תוספת

(סעיף 1)

[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ח]
 טור א׳
סוגי המצרכים
טור ב׳
דרך הצגת המחיר
(1)ירקות או פירות טריים בתפזורתהצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שאליו היא מתייחסת, שעליו מצויין המחיר ל־1 ק״ג;
(2)פיצוחים או פירות מיובשים בתפזורתהצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שאליו היא מתייחסת, שעליו מצויין המחיר ל־100 גרם;
(3)(בוטל)
(4)מצרכי מזון שלבקשת הצרכן ניתן לגביהם שירות של חיתוך או פריסה, או הנמכרים לפי יחידת מידה (כגון: גבינות, חמוצים, סלטים, נקניק, ממתקים, חלבה, עוגיות, עוגה, דברי מאפה וכיו״ב)הצבת שלט צמוד למצרך עצמו או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שעליו יוצג המחיר; המחיר יהיה ל־1 ק״ג, ל־1 ליטר או ל־110 של אותה יחידת מידה, הכל לפי הענין;
(5)מצרכים שאינם מזון ושניתן לגביהם לבקשת הצרכן שירות של חיתוך או שקילה (כגון: בדים, חבלים, מסמרים, כבלים, חוטי חשמל, קוסמטיקה וכיו״ב)הצבת שלט צמוד למצרך עצמו או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שעליו יוצג המחיר; המחיר יהיה ל־1 ק״ג, ל־1 מ׳ או למטר רבוע, או ל־110 של אותה יחידת מידה, הכל לפי הענין;
(6)סוגי לחם שלגביהם נקבע מחיר מרבי והנמכרים ביחידות בודדות ללא אריזההצמדת תוית לחזית המדף שעליו מונח הלחם מתחת לסוג הלחם שאליו מתייחס המחיר, ובלבד שלכל סוג של לחם ייקבע שטח מכירה מוגדר ותחום;
(7)חלב או שוקו, מפוסטר, טרי או עמידהצמדת תוית למדף שמתחת למצרך אליו מתייחס המחיר; לגבי תוצרת חלב ניגרת המונחת בתוך מקרר ואין אפשרות להציג את המחיר על המדף עצמו, ניתן להציגו על שלט אשר ייתלה או יוצג בסמוך למקרר;
(8)ביצים במגשים פתוחיםהצבת שלט, שעליו מצויין המחיר לביצה אחת לפי גודלה, מעל המגשים או על ידי הצמדת תוית לדף שמתחת למגשים;
(9)(בוטל)
(10)מצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל ומחירם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת (כגון: עטים, עפרונות, מחקים, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, אך למעט מוצרי טכסטיל והנעלה)תוית או שלט צמוד למכל בו הם מונחים או בסמוך אליו;
(11)(בוטל)
(11א)(בוטל)
(12)מצרכים הנמכרים מאחורי הדלפק מתוך המלאי ולצרכן אין גישה אליהם (כגון: חלקי חילוף וכיוצא באלה)העמדה על הדלפק של קטלוג מחירים לעיון הצרכן;
(13)מצרכים הנמכרים מתוך מכונות אוטומטיותהצגת מחיר של כל מצרך על חזית המכונה;
(14)בעלי חיים, פרחים, עציציםהצבת שלט בבית העסק ובו פירוט המחירים
(15)עתונים יומיים המודפסים בחוץ לארץהצגת מחיר מעל או ליד המצרך
(16)(בוטל)
(17)(בוטל)


כ״ה באב התשנ״א (5 באוגוסט 1991)
  • משה נסים
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.