חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק בית התפוצות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק בית התפוצות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק בית התפוצות, התשס״ו–2005


מטרת החוק
חוק זה נועד להכיר בבית התפוצות שמקום מושבו בתל אביב (בחוק זה – בית התפוצות), כמרכז הלאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם, ולהבטיח את קיומו.
בית התפוצות ותפקידיו
בית התפוצות יהא המרכז הלאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם ותפקידיו יהיו:
(1)
הצגה של פריטים הקשורים לקהילות ישראל ולתולדות העם היהודי, ובכלל זה ספרים, כלים וחפצים וכן הצגה של יצירות של יהודים בתפוצות;
(2)
מחקר, תיעוד, איסוף וריכוז של ידע בנושאים הקשורים לעם היהודי לדורותיו, לרבות בדבר –
(א)
קהילות, בתי כנסת, תנועות, ארגונים ומוסדות ציבור, ובכלל זה מוסדות תרבות, חינוך, דת וחסד שהוקמו או שומרו בקהילות ישראל בעולם;
(ב)
יצירותיהם, פועלם ומאבקם של יהודים לשם שמירת היהדות, ערכיה, מנהגיה והלכותיה;
(ג)
פועלם ותרומתם של יהודים בתחומי התרבות, האמנות, המדע והדעת השונים;
(ד)
פריטים ובכלל זה ספרים, כלים וחפצים הקשורים לקהילות ישראל בעולם;
(3)
לימוד, הוראה והנחלה בארץ ובעולם של תולדות העם היהודי ושל תחומי דעת הקשורים בעם היהודי;
(4)
הנצחת פועלם של יהודים ושל בתי אב ומשפחות בקהילות ישראל כדי לשמר את המסורת היהודית;
(5)
קיום מאגר אילן היוחסין ומאגר שמות המשפחות היהודיות בעולם;
(6)
קיום מאגר מידע על קהילות ישראל בעולם ותולדותיהן.
ביצוע תפקידי בית התפוצות
החברה הרשומה בישראל בשם ”בית התפוצות בע״מ“ (בחוק זה – חברת בית התפוצות) תפעל לביצוע תפקידי בית התפוצות לפי סעיף 2.
תקציב
השתתפות אוצר המדינה בהחזקת בית התפוצות תיקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (בחוק זה – חוק יסודות התקציב).
גוף מבוקר
חברת בית התפוצות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
גוף נתמך
חברת בית התפוצות היא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
ביצוע
שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה.


התקבל בכנסת ביום ה׳ בכסלו התשס״ו (6 בדצמבר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת החינוך התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.