חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2358.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


נסיבות מיוחדות וחריגות של עובד זר
הנסיבות שלהלן הן נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר לכלכלה, למשק, לחברה, לספורט או לתרבות, שבעקבותיהן ניתן להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד זר, או להעניק לו אשרה ורישיון חדשים, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה אחת כל אחת:
(1)
התקיימו לגבי העובד זר, מכלול התנאים לפי תקנה 5א לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד–1974, למתן אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 (משקיע זר), אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 (עובד חיוני), או אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/52 (בן זוג – משקיע זר);
(2)
העובד השר הוא חוקר או מרצה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, או במוסד שהתואר שלו הוכר לפי סעיף 28א לחוק האמור (להלן – המוסד), נשיא המוסד הצהיר כי הוא מצטיין בתחום התמחותו, ונמצא במסלול לקבלת קביעות במוסד, וטרם עברו 10 שנים ממועד כניסתו לראשונה של העובד הזר לישראל באשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1.


ט״ו בתמוז התשע״ח (28 ביוני 2018)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.