חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 426; תשס״ט, 828; תש״ף, 164; תשפ״א, 2949.


הגדרות
באכרזה זו –
”שמורת האלמוגים“ – חלק ממימי החופין ומחוף המדינה במפרץ אילת, המשתרע בין לשון היבשה הנמצאת כ־400 מטרים דרומית לנחל שלמה (קו רוחב 8806) לבין גבול ישראל ומצרים, מקו גאות המים שבחוף במערב, לבין גבול מימי חופין במזרח;
”שמורת הים התיכון“ – חלקים ממימי חופין ומחוף המדינה בים היכון המשתרעים מטנטורה (קו רוחב 2248) עד שפך נחל מערות (קו רוחב 2306) ומהכפר אכזיב (קו רוחב 2726) עד גבול ישראל ולבנון, מקו גאות המים שבחוף במזרח ועד למרחק של 2,000 מטרים מאותו קו במערב.
אכרזה על ערכי טבע מוגנים
ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים בכל הארץ אלא אם כן צוין לצדם אחרת.
סייג לתחולה
אכרזה זו לא תחול על צמח תרבות שהוא ערך טבע מוגן מן המנויים בחלק א׳ (צומח) של התוספת; לענין זה, ”צמח תרבות“ – צמח שנזרע או נשתל בידי אדם בגידול חקלאי או בגינת נוי ושאיננו, כולו או חלקו, מן הבר.
ביטול
אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל״ט–1979 – בטלה.
תחילה
תחילתה של אכרזה זו 30 ימים מיום פרסומה.
[תיקון: תש״ף]

תוספת

(סעיף 2)

[תיקון: תשפ״א]
ערכי הטבע המוגניםהשם המדעיהאזור המוגן
חלק א׳: צומח
1. ‏שרכיים:
Pteris vittata L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Asplenium trichomanes L. 
Asplenium ruta-muraria L. 
Asplenium onopteris L. 
Thelypteris palustris (A. Gray) Schott 
Asplenium scolopendrium L. 
Asplenium sagittatum (DC.) A.J.Bange 
Asplenium ceterach L. 
Anogramma leptophylla (L.) Link 
Ophioglossum lusitanicum L. 
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 
Marsilea minuta L. 
Polypodium cambricum L. 
Equisetum telmateia Ehrh. 
Adiantum capillus-veneris L. 
Dryopteris pallida (Borry) C.Chr. ex Maire & Petitm. 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod. 
2. צמחים בעלי פרחים (יבשתיים):
Agrimonia eupatoria L 
Ziziphora tenuior L. 
Abutilon indicum (L.) Sweet 
Schoenoplectiella supina (L.) Lye 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
Pyrus syriaca Boiss. 
Agrostemma githago L. 
Paeonia mascula (L.) Mill. 
Acer obtusifolium Sm. 
Acer monspessulanum L. 
Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf. 
Rhus tripartita (Ucria) Grande 
Chlamydophora tridentata (Delile) Less. 
Suaeda palaestina Eig & Zohary 
Suaeda monoica Forssk. ex J.F.Gmel. 
Suaeda splendens (Pourr.) Gren. & Godr. 
Suaeda vermiculata J.F. Gmel. 
Oldenlandia capensis L.f. 
אורן ירושלים (למעט אם ניטע בידי אדם)
Pinus halepensis Mill. 
Origanum syriacum L. 
Lavandula stoechas L. 
Origanum ramonense Danin 
Oxystelma alpini Decne. 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
Biarum auraniticum Mouterde 
Biarum olivieri Blume 
Spartium junceum L. 
Lycium depressum Stocks 
Iris sp. 
Cytisopsis pseudocytisus (Boiss.) Fertig 
Pistacia atlantica Desf. 
Pistacia palaestina Boiss. 
Quercus look Kotschy 
Quercus ithaburensis Decne. 
Quercus boissieri Reut. 
Quercus calliprinos Webb 
Quercus cerris L. 
Elatine alsinastrum L. 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
Paronychia palaestina Eig 
Paronychia echinulata Chater 
Myriophyllum spicatum L. 
Alkanna galilaea Boiss. 
Ambrosia maritima L. 
Ammannia baccifera L. 
Androsace maxima L. 
Anticharis glandulosa (Ehrenb. & Hempr.) Asch. 
Antinoria insularis Parl. 
Medicago italica (Mill.) Fiori 
Medicago murex Willd. 
Aster tripolium L. 
Acinos rotundifolius Pers. 
Arabis auriculata Lam. 
Arabis alpina L. 
Polygonum maritimum L. 
Persicaria lanigera (R. Br.) Sojak 
Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. 
Arenaria tremula Boiss. 
Stachys longispicata Boiss. & Kotschy 
Stachys arvensis (L.) L. 
Stachys zoharyana Eig 
Stachys spectabilis Choisy ex DC. 
Stachys paneiana Mouterde 
Rhamnus disperma Boiss. 
Rhamnus libanotica Boiss. 
Rhamnus punctata Boiss. 
Tamarix sp.נגב ועמק הערבה (למעט חלקות עיבוד ושולי דרכים)
Paliurus spina-christi Mill. 
Matricaria sp. 
Bolanthus filicaulis (Boiss.) Barkoudah 
Bufonia ramonensis Danin 
Verbascum berytheum Boiss. 
Verbascum qulebicum Post 
Verbascum galilaeum Boiss. 
Verbascum caesareum Boiss. 
Butomus umbellatus L. 
Ulmus minor Mill. 
Boerhavia repens L. 
Puccinellia distans (L.) Parl. 
Aegilops crassa Boiss. 
Eragrostis sarmentosa (Thunb.) Trin. 
Scilla cilicica Siehe 
Scilla hyacinthoides L. 
Tanacetum negevensis sp. nova Shmida 
Vicia tenuifolia Roth 
Vicia basaltica Plitmann 
Vicia hulensis Plitmann 
Vicia esdraelonensis Warb. & Eig 
Vicia cypria Kotschy 
Saxifraga tridactylites L. 
Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet 
Phillyrea latifolia L. 
Lindenbergia sinaica (Decne.) Benth. 
Bergia ammannioides F.Heyne ex Roth 
Berula erecta (Huds.) Coville. 
Sideritis romana subsp. curvidens (Stapf) Holmboe 
Leersia hexandra Sw. 
Velezia fasciculata Boiss. 
Fritillaria sp. 
Cordia sinensis Lam. 
Cyperus nitidus Lam. 
Cyperus corymbosus Rottb. 
Cyperus papyrus L. 
Cyperus jeminicus Rottb. 
Cyperus eleusinoides Kunth 
Cyperus latifolius Poir. 
Cyperus sharonensis Danin & Kukkonen 
Elytrigia elongata (Host) Nevski 
Ballota philistaea Bornm. 
Rhizocephalus orientalis Boiss. 
Teucrium parviflorum Schreb. 
Teucrium spinosum L. 
Teucrium procerum Boiss. & Blanche 
Teucrium scordium L. 
Atraphaxis spinosa L. 
Trigonella monantha (C. A. Mey.) Trautv. 
Grewia villosa Willd. 
Geranium libani P.H.Davis 
Geranium columbinum L. 
Galium chaetopodum Rech. f. 
Galium humifusum M. Bieb. 
Galium rivale (Sm.) Griseb. 
Galium hierochuntinum Bornm. 
Galium philistaeum Boiss. 
Iberis odorata L. 
Aethionema carneum (Banks & Sol.) B. Fedtsch. 
Bidens tripartita L. 
Cerasus prostrata (Labill.) Ser. 
Lachnophyllum noaeanum Boiss. 
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 
Platanus orientalis L. 
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 
Helichrysum sanguineum (L.) Kostel. 
Adonis palaestina Boiss. 
Adonis aestivalis L. 
Parapholis marginata Runemark 
Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubb. 
Thalictrum isopyroides C. A. Mey. 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
Centaurea ascalonica Bornm. 
Centaurea crocodylium L. 
Centaurea cyanoides Berggren & Wahlenb. 
Centaurea pumilio L. 
Tordylium syriacum L. 
Myrtus communis L. 
Hypochaeris glabra L. 
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces. & al. 
Scorzonera subintegra (Boiss.) Thiebaut 
Scorzonera tortuosissima Boiss. 
Vallisneria spiralis L. 
Valerianella carinata Loisel. 
Valerianella kotschyi Boiss. 
Rosa pulverulenta M.Bieb. 
Rosa canina L. 
Rosa phoenicia Boiss. 
Veronica anagalloides Guss. 
Veronica lysimachioides Boiss. 
Zoegea purpurea Fresen. 
Gagea libanotica (Hochst.) Greuter 
Gagea villosa (M. Bieb.) Duby 
Gagea dayana Chodat & Beauverd var. dayana 
Zygophyllum album L. f. 
Lolium persicum Boiss. & Hohen. ex Boiss. 
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 
Zaleya pentandra (L.) Jeffrey 
Bellevalia warburgii Feinbrun 
Bellevalia zoharyi Feinbrun 
Myosurus minimus L. 
Alopecurus arundinaceus Poir. 
Seetzenia lanata (Willd.) Bullock 
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 
Tragopogon collinus DC. 
Lasiospermum brachyglossum DC. 
Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A.Mey. 
Convolvulus pilosellifolius Desr. 
Convolvulus fatmensis G. Kunze 
Pancratium sp. 
Valantia muralis L. 
Centranthus longiflorus Steven 
Andrzeiowskia cardamine Rchb. 
Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poir.) M.Roem. 
Onopordum macrocephalum Eig 
Onopordum carduiforme Boiss. 
Cutandia maritima (L.) Barbey 
Rumex aeroplaniformis Eig 
Euphorbia dendroides L. 
Periploca graeca L. 
Periploca aphylla Decne. 
Euphorbia forskalii Gay 
Euphorbia phymatosperma Boiss. & Gaill. 
Euphorbia microsphaera Boiss. 
Euphorbia hirsuta L. 
Euphorbia peplis L. 
Petrorhagia zoharyana A.Liston 
Petrorhagia arabica (Boiss.) P.W.Ball & Heywood 
Sternbergia clusiana (Ker Gawler) Spreng. 
Haloxylon eigii (Iljin) Danin & Heller 
Potentilla reptans L. 
Drimia maritima (L.) Stearn 
Ceratonia siliqua L. 
Eryngium maritimum L. 
Eryngium barrelieri Boiss. 
Chrysanthemum viscosum Desf. 
Callitriche lenisulca Clavaud 
Callitriche brutia Petagna 
Lathyrus gorgonei Parl. 
Lathyrus gloeospermus Warb. & Eig 
Lathyrus spathulatus Celak. 
Lathyrus setifolius L. 
Lathyrus nissolia L. 
Lathyrus lentiformis Plitmann 
Lathyrus cassius Boiss. 
Cynomorium coccineum L. 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 
Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell. 
Tephrosia nubica (Boiss.) Baker 
Jurinea staehelinae (DC.) Boiss. 
Oenanthe pimpinelloides L. 
Oenanthe fistulosa L. 
Lonicera sp. 
Elaeagnus angustifolia L. 
Hyacinthus orientalis L. 
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C. E. Hubb. 
Sparganium erectum L. 
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. 
Ixiolirion tataricum (Pall.) Herbert 
Cercis siliquastrum L. 
Ferula biverticillata Thieb. 
Ferula daninii Zohary 
Anemone coronaria L. 
Trachyspermum ammi (L.) Sprague 
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites. 
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 
Alisma sp. 
Crambe orientalis L. 
Brassica cretica Lam. 
Carex pseudocyperus L. 
Carex acutiformis Ehrh. 
Carex hallerana Asso 
Carex hispida Willd. 
Crocus sp. 
Cuscuta babylonica Choisy 
Cuscuta monogyna Vahl 
Dipcadi erythraeum Webb & Berth. 
Styrax officinalis L. 
Lotus glinoides Delile 
Lotus cytisoides L. 
Antirrhinum majus L. 
Scrophularia macrophylla Boiss. 
Scrophularia hierochuntina Boiss. 
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 
Lisaea strigosa (Banks & Sol.) Eig 
Ipomoea sagittata Poir. 
Anchusa ovata Lehm. 
Hormuzakia negevensis (Danin) Danin & Hilger 
Chrozophora plicata (Vahl) A.Juss. ex Spreng. 
Glossonema boveanum (Decne.) Decne. 
Hypecoum aegyptiacum (Forssk.) Asch. & Schweinf. 
Callipeltis factorovskyi (Eig) Ehrend. 
Ogastemma pusillum (Coss. & Durand ex Bonnet & Barratte) Brummitt 
Ludwigia palustris (L.) Elliott 
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 
Smyrnium connatum Boiss. & Kotschy ex Kotschy 
Viburnum tinus L. 
Mosheovia galilaea Eig 
Pentatropis nivalis (J.F.Gmel.) Field & Wood 
Enarthrocarpus arcuatus Labill. 
Myagrum perfoliatum L. 
Fraxinus syriaca Boiss. 
Hydrocharis morsus-ranae L. 
Celtis australis L. 
Michauxia campanuloides L'Her. 
Cladium mariscus (L.) Pohl 
Corchorus trilocularis L. 
Salsola soda L. 
Stipagrostis drarii (Taeck.) de Winter 
Cucumis acidus Jacq. f. 
Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A. Mey. 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn & al. 
Matthiola arabica Boiss. 
Scandix palaestina (Boiss.) Boiss. 
Scandix australis L. 
Scandix stellata Banks & Sol. 
Scandix blepharicarpa O.Cohen 
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. 
Erodium subintegrifolium Eig 
Maerua crassifolia Forssk. 
Salvia indica L. 
Salvia sclarea L. 
Salvia fruticosa Mill. 
Salvia multicaulis Vahl 
Salvia dominica L. 
Salvia ceratophylla L. 
Salvia eigii Zohary 
Salvia bracteata Banks & Sol. 
Salvia rubifolia Boiss. 
Maresia nana (DC.) Batt. 
Orchidaceae 
Glyceria notata A. Chev. 
Utricularia australis R. Br. 
Potamogeton crispus L. 
Potamogeton lucens L. 
Nuphar lutea (L.) Sm. 
Ranunculus asiaticus L. 
Ranunculus ophioglossifolius Vill. 
Ficaria verna Huds. 
Ranunculus peltatus Schrank 
Ranunculus sphaerospermus Boiss. & Blanche 
Ranunculus trichophyllus Chaix 
Ranunculus saniculifolius Viv. 
Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D'Urv. 
Althaea officinalis L. 
Indigofera articulata Gouan 
Nymphaea alba L. 
Nymphaea nouchali Burm. f. var. caerulea (Savigny) Verdc. 
Urochloa mutica (Forssk.) Nguyen 
Mentha aquatica L. 
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. 
Ornithogalum sp.nova (Deen.) Decne 
Ornithogalum fuscescens Boiss. & Gaill. 
Ornithogalum cuspidatum Bertol. 
Narcissus sp. 
Legousia hybrida (L.) Delarbre 
Viola occulta Lehm. 
Viola pentadactyla Fenzl 
Cocculus pendulus (J.R. & G.Forst.) Diels 
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. 
Onosma gigantea Lam. 
Catapodium marinum (L.) C. E. Hubb. 
Gladiolus sp. 
Salvadora persica L. 
Trachomitum venetum (L.) Woodson 
Juncus articulatus L. 
Juncus sphaerocarpus Nees 
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. 
Aristolochia billardierei Jaub. & Spach 
Aristolochia sempervirens L. 
Aristolochia paecilantha Boiss. 
Hydrocotyle sp. 
Urtica kioviensis Rogow. 
Colchicum sp. 
Limonium sp. 
Crategus sp. 
Crypsis acuminata Trin. 
Crypsis minuartioides (Bornm.) Mez 
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 
Asphodeline brevicaulis (Bertol.) J.Gay ex Baker 
Asphodelus viscidulus Boiss. 
Asphodelus refractus Boiss. 
Gundelia tournefortii L. 
Orobanche palaestina Reut. 
Orobanche schultzii Mutel 
Ruscus aculeatus L. 
Haloxylon persicum Bunge 
Laurus nobilis L. 
Salix alba L. 
Salix acmophylla Boiss. 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 
Epilobium parviflorum Schreb. 
Eremurus spectabilis M.Bieb. 
Juniperus sp. 
Fumaria petteri Rchb. 
Rubia tinctorum L. 
Hueblia calycina (Banks & Sol.) Speta 
Haplophyllum poorei C.C.Towns. 
Ficus palmata Forssk. 
Ficus sycomorus L. 
Doellia bovei (DC.) Anderb. 
Campanula peregrina L. 
Campanula sidoniensis Boiss. & Blanche 
Bunium ferulaceum Sm. 
Papaver decaisnei Elkan 
Glaucium aleppicum Boiss. & Hausskn. 
Hypericum amblysepalum Hochst. 
Hypericum quadrangulum L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypericum hircinum L. 
Pulicaria inuloides (Poir.) DC. 
Linum trigynum L. 
Linaria triphylla (L.) Mill. 
Linaria simplex Desf. 
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 
Linum maritimum L. 
Calotropis procera (Aiton) Aiton f. 
Tulipa sp. 
Sedum palaestinum Boiss. 
Dianthus cyri Fisch. & C.A.Mey. 
Dianthus monadelphus Vent. 
Dianthus pendulus Boiss. & Blanche 
Dianthus sinaicus Boiss. 
Silene macrodonta Boiss. 
Silene sedoides Poir. 
Silene oxyodonta Barbey 
Silene modesta Boiss. & Blanche 
Silene physalodes Boiss. 
Silene papillosa Boiss. 
Enneapogon persicus Boiss. 
Enneapogon desvauxii P.Beauv. 
Crucianella maritima L. 
Bupleurum brevicaule Schltdl. 
Bupleurum orientale Snogerup 
Gonocytisus pterocladus (Boiss.) Spach 
Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 
Capparis ramonensis Danin 
Populus euphratica Oliv. 
Satureja thymbra L. 
Satureja thymbrifolia Hedge & Feinbrun 
Thymbra spicata L. 
Astragalus trimestris L. 
Astragalus sparsus Decne. 
Astragalus oocephalus Boiss. 
Astragalus fruticosus Forssk. 
Astragalus cretaceus Boiss. & Kotschy 
Astragalus brachystachys DC. 
Astragalus sieberi DC. 
Cirsium gaillardotii Boiss. 
Cirsium alatum (S. G. Gmel.) Bobrov 
Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f. 
Anthemis leucanthemifolia Boiss. & Blanche subsp. philistea (Boiss.) Eig 
Anthemis parvifolia Eig 
Anthemis brachycarpa Eig 
Anthemis hyalina DC. 
Anthemis amblyolepis Eig 
Arbutus andrachne L. 
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 
Carlina racemosa L. 
Scutellaria galericulata L. 
Chorispora purpurascens (Banks & Sol.) Eig 
Ceratophyllum submersum L. 
Colutea sp. 
Romulea columnae Sebastiani & Mauri 
Ruppia maritima L. 
Rorippa amphibia (L.) Besser 
Retama raetam (Forssk.) Webb 
Rheum sp. 
Reseda globulosa Fisch. & C.A.Mey. 
Zingeria biebersteiniana (Claus) P.Smirn. 
Cyclamen coum Mill. 
Cyclamen persicum Mill. 
Genista fasselata Decne. 
Calligonum comosum L'Her. 
Cometes abyssinica R. Br. 
Ononis variegata L. 
Allium ampeloprasum L. 
Allium negevense Kollmann 
Allium schubertii Zucc. 
Allium meronense Fragman & R.M. Fritsch 
Allium dumetorum Feinbrun & Szel. 
Allium papillare Boiss. 
Allium albotunicatum O. Schwarz 
Allium sinaiticum Boiss. 
Allium tardiflorum Kollmann & Shmida 
Allium akirense Friesen & Fragman 
Allium kollmannianum Brullo, Pavone & Salmeri 
Allium basalticum Fragman & R.M. Fritsch 
Glycyrrhiza glabra L. 
Lilium candidum L. 
Prunus ursina Kotschy 
Anthephora laevis Stapf & C.E. Hubb 
Lepidium latifolium L. 
Lepidium aucheri Boiss. 
Avena clauda Durieu 
Ziziphus sp. 
Vitex agnus castus L. 
Faidherbia albida (Delile) A.Chev. 
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 
Acacia raddiana Savi 
Acacia pachyceras O. Schwartz 
Trisetaria michelii (Savi) D. Heller 
Phlomis pungens Willd. 
Phlomis syriaca Boiss. 
Phlomis chrysophylla Boiss. 
Anthyllis vulneraria L. 
Xolantha guttata (L.) Raf. 
Heterocaryum subsessile Vatke 
Amygdalus sp. 
Ephedra alata Decne. 
Corrigiola palaestina Chaudhri 
Corrigiola litoralis L. 
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott 
Olimarabidopsis pumila (Celak.) Al-Shehbaz, O'Kane & R. A. Price 
Lupinus pilosus L. 
Lupinus luteus L. 
Lupinus angustifolius L. 
Brunnera orientalis (Schenk) I.M.Johnst. 
Triplachne nitens (Guss.) Link 
Aristida sieberiana Trin. 
Trifolium billardieri Spreng. 
Trifolium israeliticum D. Zohary & Katzn. 
Trifolium micranthum Viv. 
Trifolium salmoneum Mouterde 
Trifolium angustifolium L. 
Phoenix dactylifera L. 
3. צמחים בעלי פרחים (עשבי ים):
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 
Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f. 
Halophila stipulacea (Forssk.) Asch. 
Halodule uninervis (Forssk.) Asch. 
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 
חלק ב׳: חי
(1) ‏חסרי חוליות:
(א)
כל חסרי החוליות
Invertebrataשמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון
(ב)
מערכת הספוגיים
Porifera 
(ג)
מערכת הצורבים (למעט מדוזות בים התיכון)
Cnidaria 
(ד)
מערכת קווצי העור
Echinodermata 
(ה)
מערכת רכיכות
Mollusca 
למעט סילוניות (ראש־רגליים) בים התיכון
Cephalopoda 
(ו)
מערכת הסרטנאים:
Crustacea 
Ocypode cursor 
Ocypode saratan 
סומית (סרטן עיוור)
Typhlocaris sp. 
משפחת המחושתניים
Palinuridae 
משפחת הכפניים
Scyllaridae 
(ז)
סדרת הפרפראים:
Lepidoptera 
Pyrgus serratulae alveoides 
אפורית חלודית תת־מין ערבתית
Muschampia proteides stepporum 
Colotis chrysonome 
Papilio alexanor Maccabaeus 
Polyommatus amandus 
Plebejus cleopatra 
Antocharis gruneri 
Melitaea arduinna 
Melitaea cinixia 
Melitaea acentria 
Apharitis cilissa 
Melitaea collina 
Apharitis nesimachus 
Iolana alfierii 
(2) חוליתנים:Vertebrata 
(א)
מחלקת דגי סחוס:
Class Elasmobranchii 
סדרת בטאים
Order Batoidea 
סדרת הכימרות
Order Chimaeriformes 
סדרת כרישאים
Order Selachii 
(ב)
מחלקת דגי גרם:
Class Osteichthyes 
כל מחלקת דגי הגרם
Class Osteichthyesשמורת האלמוגים ושמורות הים התיכון
כל מחלקת דגי גרם במפרץ אילת, למעט:
Class Osteichthyesמפרץ אילת
משפחת אספירניים
Family Sphyraenidae 
Sphyraena barracuda 
משפחת גמפיליים
Family Gempylidae 
משפחת דאוניים
Family Exocoetidae 
משפחת דגי חרב
Family Xiphiidae 
משפחת זאבניים
Family Muraenesocidae 
Family Hemiramphidae 
משפחת חלילניים
Family Fistulariidae 
משפחת כחליים
Family Caesionidae 
משפחת הלוטניים
Family Lutjanidae 
משפחת מוליתיים
Family Mullidae 
משפחת נימיים
Family Nemipteridae 
משפחת סיכניים
Family Siganidae 
משפחת ספרוסיים
Family Sparidae 
משפחת סרדיניים
Family Clupeidae 
משפחת עפיניים
Family Engraulidae 
משפחת קיפוניים
Family Mugilidae 
משפחת קולייסיים
Family Scombridae 
משפחת רצועניים
Family Trichiuridae 
משפחת שיפודניים
Family Belonidae 
משפחת שרבביים
Family Gerreidae 
משפחת צניניתיים
Family Carangidae 
מחלקת דגי גרם בים התיכון:
 בים התיכון
משפחת אבובוניים
Family Syngnathidae 
משפחת דגי השמש
Family Molidae 
דקר אלכסנדרוני
Epinephelus costae 
(עד יום 17.4.2022):
דקר הסלעים
Epinephelus marginatus 
משפחת חלילניים
Family Fistulariidae 
למעט חלילן חלק
Fistularia commersonii 
טַיָּר יָם־תִּיכוֹנִי
Dactylopterus volitans 
משפחת מורניים
Family Muraenidae 
משפחת נפוחיתיים
Family Tetraodontidae 
למעט לגינון נווד (נודד)
Lagocephalus spadiceus 
למעט לגינון סואץ
Lagocephalus suezensis 
משפחת פזיתיים
Family Anthiidae 
משפחת צלופחיים
Family Anguillidae 
צְמִידוֹן כַּד־אַף
Gouania wildenowi 
צְמִידוֹן קַנְדּוֹל
Lepadogaster candollei 
צְמִידוֹן מובְהָק
Lepadogaster lepadogaster 
משפחת הקברנוניים
Family Gobiidae 
קְלִינוּס כָּסֹף
Clinitrachus argentatus 
משפחת קרנוניים
Family Blenniidae 
משפחת שפתוניים
Family Labridae 
משפחת תוכינוניים
Family Scaridae 
משפחת תִּלְתּוֹנִיִּים
Family Tripterygiidae 
דגי גרם במים מתוקים:
  
אמנונית יוסף
Astatotilapia flaviijosephi 
בינון דור
Oxynoemacheilus dori 
בינון נמרי
Oxynoemacheilus panthera 
בינון כינרתי
Oxynoemacheilus leontinae 
בינון הירדן
Oxynoemacheilus insignis 
בינית ארוכת ראש למעט בכינרת
Luciobarbus longiceps 
טברנון לסתני
Tristramella sacra 
יבלסת
Hemigrammocapoeta nana 
לבנונית הגולן
Pseudophoxunus drusensis 
לבנונית הגליל
Pseudophoxinus kervillei 
לבנון ירקון
Acnthobrama telavivensis 
נאוית ים המלח
Aphanius richardsoni 
עגלסת סדום
Garra ghoerensis 
(ג)
מחלקת דו־חיים
Class Amphibia 
(ד)
מחלקת זוחלים
Class Reptilia 
(ה)
מחלקת עופות למעט דרור הבית
Class Aves 
(ו)
מחלקת יונקים, למעט:
Class Mammalia 
Spalax sp. 
הסוג חולדה
Rattus sp. 
Meriones tristrami 
Microtus guentheri 
Myocastor coypus 
Mus musculus 
חלק ג׳: דומם
Geodot 
Bulbus 
Stalactites and stalagmites 
זקיפי מלח
Salt columns 
Fossils 


כ״ה בטבת התשס״ה (6 בינואר 2005)
  • אריאל שרון
    ראש הממשלה
    וממלא מקום השר לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.