לדלג לתוכן

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מסירת הודעה אודות תנאי עבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מסירת הודעה אודות תנאי עבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 926.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירות מינהליות
עבירה כאמור בסעיף 4 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס״ב–2002 (להלן – חוק ההודעה), היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור של 1,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, יהיה הקנס המינהלי הקצוב 2,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א); לענין זה, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של סעיף 4 לחוק ההודעה.


כ׳ בתמוז התשס״ב (30 ביוני 2002)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.