חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 294; תשס״ד, 656.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 105יא לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”נייר ערך“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”עסקה עתידית“ – כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה;
”עסקה עתידית בנייר ערך זר“ – עסקה עתידית שהיא התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד ניירות ערך זרים, הפרשי ניירות ערך זרים או מדד ניירות ערך זרים.
קביעת נייר ערך זר [תיקון: תשס״ד]
נייר ערך זר הוא כל אחד מאלה:
(1)
נייר ערך הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, או המיועד לפי תשקיף הנפקתו להיסחר כאמור, למעט –
(א)
נייר ערך של חברה תושבת ישראל;
(ב)
נייר ערך של חברה תושבת חוץ הנסחר גם בבורסה בישראל וגם בבורסה מחוץ לישראל;
(1א)
(פקעה);
(1ב)
(פקעה);
(2)
עסקה עתידית בנייר ערך זר הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל.
הוראת שעה לשנים 2003 ו־2004 [תיקון: תשס״ד]
הנוסח שולב בתקנה 2 כהוראת שעה בשנות המס 2003 ו־2004.
תחילה
(מספור שגוי במקור).
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


כ״ט בכסלו התשס״ג (4 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.