חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1434; תשמ״ה, 1830.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:


קצבת מבקר ושאיריו [תיקון: תשמ״ה]
(א)
המדינה מבקר המדינה לשעבר, שאירי מבקר המדינה ושאירי מבקר המדינה לשעבר זכאים לגימלה לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ״א–1981; כיהן המבקר שלוש תקופות כהונה או יותר יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה לפי חשבון שהגיש.
(ב)
מבקר המדינה לשעבר הזכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה רשאי לבחור שישולם לו הסכום אשר חבר הכנסת זכאי לו לכיסוי הוצאות נסיעה והחזר דמי הרישוי ודמי הביטוח, בתוספת חמישים אחוזים.
(ג)
טובת הנאה לפי סעיף קטן (ב) תהא פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.
ביטול
החלטת ועדת הכספים של הכנסת בדבר גמלאות למבקר המדינה ולשאיריו מיום ט״ו באלול התשכ״ט (29 באוגוסט 1969) – בטלה.


ז׳ בתמוז התשמ״א (9 ביולי 1981)
  • שלמה לורינץ
    יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.