לדלג לתוכן

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הונאה בכשרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הונאה בכשרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור הונאה בכשרות), התשנ״ב–1992


ק״ת תשנ״ב, 990.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, בהסכמת השר לענייני דתות ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 3, 4, 5, 7, 9 ו־10 לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ״ג–1983, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 1,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, יהיה הקנס המינהלי 2,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה.
(ג)
בתקנה זו, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח בניסן התשנ״ב (1 במאי 1992).


ז׳ בניסן התשנ״ב (10 באפריל 1992)
  • דן מרידור
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.