חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש״ל–1969

תקנות בדבר מועדים להגשת תובענות


ק״ת תש״ל, 536; תש״ע, 628.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 231א ו־233 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, ובהתייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת מועדים להגשת תובענה [תיקון: תש״ע]
(א)
תובענה נגד המוסד תוגש לבית הדין לעבודה לכל המוקדם בתום שלושים יום מהיום שבו הוגשה התביעה למוסד עצמו, זולת אם נתן המוסד החלטה בתביעה לפני תום המועד האמור.
(ב)
החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית הדין לעבודה תוך שניים עשר חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר.
מועד להגשת תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד [תיקון: תש״ע]
תובענה של מעביד, בשם עובד או התלוי בו, לגמלה לפי פרק ה׳ לחוק, כאמור בסעיף 393 לחוק, תוגש לבית הדין לעבודה בתוך שניים עשר חודשים מתום המועד להגשת התובענה על ידי העובד או התלויים כאמור בתקנה 1(ב), או מהיום שבו מסר המוסד הודעה למעביד על דחיית תביעתם של העובד או התלויים, הכל לפי המאוחר יותר.
[תיקון: תש״ע]
(בוטלה).


י״א בכסלו תש״ל (21 בנובמבר 1969)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.