חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר 1925

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי הסוהר 1925 מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר, 1925

(פרק קיז, סעיף 12)


חא״י כרך ג׳ פרק קי״ז, עמ׳ 2091; ע״ר 1935, תוס׳ 2, 96; 1936, תוס׳ 2, 217; 1938, תוס׳ 2, 45, 653; 1945, תוס׳ 2, 104; 1946, תוס׳ 2, 1269; 1947, תוס׳ 2, 1170; ק״ת תשט״ו, 836, 1253; תשט״ז, 993; תשי״ז, 1516; תש״ך, 1812; תשכ״ב, 511, 1441, 1980; תשכ״ד, 1057; תשכ״ז, 1072; תשל״ג, 1842.


[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידיהם של חבר עובדי בתי הסוהר (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

חובותיו של שומר בית הסוהר (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידיו של העוזר לשומר בית הסוהר (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידיהם של המשגיחים הראשיים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידיהם של הסרז׳נטים שומרי האסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידי שומרי האסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שומרות (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

השוער (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

רופא (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שמש לרופא (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תפקידיהם הכלליים של פקידי בית הסוהר (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

תקנות כלליות בענין משמעת הפקידים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשט״ו, תשט״ז, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשט״ז, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], 1946, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], 1946, תשכ״ב־2, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שומר המחסן (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

קבלת אסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשי״ז, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשי״ז, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

זיהוים של אסירים (בוטלה)

[תיקון: [1925], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שיכונם של אסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

בדיקה רפואית של האסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

נקיונם ובריאותם של האסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

מזון, עניני כלכלה וכו׳ של האסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], 1947]
(הופקעה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

העסקת אסירים (בוטלה)

[תיקון: [1927], תשט״ו, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1927, 1928, 1929], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שטת הציונים (בוטלה)

[תיקון: [1928, 1929], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

מיון אסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

קבוצות עבודה (בוטלה)

[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

טבחים (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

עונש (בוטלה)

[תיקון: [1926, 1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שומרי לויה לאסירים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

העברת אסירים מבית סהר אחד למשנהו ובכלל זה העברה מבית כלא זמני לבית סוהר (בוטלה)

[תיקון: [1927], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

אסירים המופיעים לפני בית המשפט (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1925], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

הוראת דת (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

בקורים וחליפת מכתבים (בוטלה)

[תיקון: תש״ך, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

א. אסירים שלא נתחייבו בדין (בוטלה)

[תיקון: 1945, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

ב. אסירים שנתחייבו בדין (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ב־2, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ד, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: 1936, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).

אסירים שנידונו למיתה, דרך הטיפול בהם, והוצאת גזר הדין לפועל

העברת אסיר שנידון למות בבית הסוהר [תיקון: [1926], תשכ״ב, תשכ״ב־2, תשל״ג]
מיד לאחר שנידון אסיר למוות יועבר מבית המשפט שבו נדון לבית הסוהר שיקבע הנציב; האחראי להעברת האסיר יכבול את ידיו בכבלים ואת רגליו בנחושתיים ויסתייע בהעברה במשמר של שוטרים או סוהרים, כפי שיורה הממונה על האסיר בבית המשפט, הכל כדי שיועבר בבטיחות.
הודעת גזר־הדין של מות [תיקון: [1926]]
כשהמפקח מקבל צו להוצאת גזר מיתה לפועל בנוגע לאיזה אסיר המסור להשגחתו, עליו להודיע מיד את תוכן הצו לאסיר הנידון.
מאסר בודד [תיקון: [1926]]
(1)
אסירים שנידונו למיתה יבודדום במאסר בתאים מיוחדים, חוץ אם לא היו התאים מספיקים, שאז מותר יהיה לשים בתא אחד שני אסירים או יותר, שנידונו למיתה.
(2)
בשום פנים אין לכלוא אסיר שנידון למיתה בתא אחד עם אסירים שענשם איננו ענש מיתה.
כבלי ידים [תיקון: [1926], תשל״ג]
(א)
אסיר שנידון למוות לא יועבר מתאו למקום אחר, בתחום בית הסוהר שבו הוא כלוא או מחוצה לו, וכן בחזרה לתאו, אלא אם ידיו כבולות בכבלי יד ויש עמו ליווי מתאים; כשההעברה היא למקום שמחוץ לבית הסוהר או בחזרה אליו, רשאי האחראי להעברתו גם לכבול את רגליו בנחושתיים זולת אם הורה לו מפקד בית הסוהר לא לעשות כן.
(ב)
יש לאפשר לאסיר כאמור תנועת ידיים ורגליים חפשית לצורך עשיית צרכיו, אך תוך השגחה מעולה.
העברה לבית חולים [תיקון: [1926], תשל״ג]
(1)
אסיר שנידון למוות לא יועבר לבית חולים שמחוץ לבית הסוהר אלא על יסוד תעודה מאת רופא בית הסוהר, שאישר אותה מנהל בית הסוהר, המציינת כי העברתו לבית החולים מחוץ לבית הסוהר היא הכרחית.
(2)
בעת שהותו של האסיר בבית החולים מותר לשחרר את ידיו ואת רגליו מן האזיקים, אם רופא ממשלתי הצהיר בתעודה, לפי מיטב ידיעתו, כי מצב בריאותו של האסיר אינו מאפשר לו להימלט.
(3)
על שמירת האסיר בבית החולים יופקדו אנשי משמר, ולא יימצאו ביניהם שומר ממכריו האישיים של האסיר או ממקום מגוריו או מקרבתו.
(4)
האסיר יהיה נתון לתשומת עין מתמדת של אנשי המשמר.
(5)
מיד עם גמר הטיפול הרפואי באסיר בבית החולים וקביעת הרופא האחראי שאין יותר צורך באשפוזו, יוחזר האסיר לבית הסוהר בהתאם לתקנה 291.
מפקח בית הסוהר או הרופא יבקרהו יום יום
אסיר שנידון למיתה יבקרהו המפקח לפחות אחת ביום ורופא בית הסוהר יבדקהו יום יום.
תרגילים [תיקון: [1926], תשל״ג]
אסיר שגזר המיתה שלו נתאשר, לא יוצא החוצה לשם תרגילים. אסיר שמשפט־המות שלו עדיין טעון אישור תנתן לו המדה הנורמלית של תרגילים ויהא אסור בכבלי יד; צריך לבדוק בזהירות את הכבלים [במקור: והנחושתים] בטרם יוצא האסיר מתאו.
ביקורי קרובים וכו׳
הרשות תנתן לקרוביו לבקרו ואם ירצה בכך, תנתן רשות כזאת גם לכהן העדה הדתית שהוא שייך לה. כמו״כ יורשה, באותם הזמנים שהמפקח יצוה, לראות אנשים שיהיו דרושים לו כדי שתהיה לו אפשרות לערוך ערעור נגד פסק דין התלוי ועומד, או לצוות לביתו ולסדר את עניניו.
מזון
הוא יקבל מזון לפי פקודת רופא בית הסוהר, ויתחשבו תמיד עם בקשתו הוא בענינים אלה.
בדיקת התליה
יום לפני המתתו יבדק המפקח ובא כח של מחלקת העבודות הצבוריות יפה את כלי התליה. הבדיקה תערך כדי לברר –
(א)
שכלי התליה ודלת המלכדת הנם מתוקנים ועובדים יפה;
(ב)
שהחבל שישתמשו בו הנהו במצב טוב, והבדיקה לצורך זה תעשה מתוך שיתלו בו שק חול שמשקלו הוא לפחות כמשקל האדם שיתלה.
מקום התליה וזמנה
התליה תעשה בחשאי בתוך בית הסוהר, לא יאוחר מ־8 שעות בבוקר.
תליות שלאח״כ
אם נקבעו יותר מתליה אחת לאותו היום תסודר התליה הראשונה לא יאוחר מ־8 שעות בבוקר, ותליות אחרות מיד לאחר שהסירו את הגופה הראשונה עפ״י תקנה 302.
[תיקון: תשל״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטלה).
הטיפול בגופה [תיקון: תשכ״ב־3]
לאחר ביצוע התליה והודעת הרופא שכבר יצא נשמתו של הנידון, תהיה הגופה תלויה שעה אחת; לאחר מכן תורד ויטפלו בה בדרך שנציב בתי־הסוהר יורה.
תעודות בדבר הוצאה לפועל של גזר המות [תיקון: תשל״ג]
אחרי התליה יתן הרופא למפקח תעודה בשתי העתקות בטופס שבתוספת השמינית לתקנות אלו. האנשים הנדרשים עפ״י סעיף 55 לפקודה להיות מצויים במעמד התליה, יתנו גם הם למפקח תעודה בטופס שבאותה תוספת. העתקה אחת מכל תעודה תודבק ע״י המפקח לכתל החיצוני של בית הסוהר ושם תהא דבוקה עשרים וארבע שעות.
[תיקון: תשכ״ז]

מלבושי בית הסוהר (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

השמוש בצרכי הלבשה (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

בריחות (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

מיתות (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שחרור אסירים (בוטלה)

[תיקון: 1938-2, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שחרור אסירים על תנאי (בוטלה)

[תיקון: [1926], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

בקורת פסקי דין של מאסר לזמן ארוך ושחרור אסירים מטעמים רפואיים (בוטלה)

[תיקון: [1926], 1938, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1931], תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

הענקות לאסירים (בוטלה)

[תיקון: תשט״ו, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו]
(בוטלה).
[תיקון: 1935]

יחס מיוחד לאסירים מסוימים (בוטלה)

[תיקון: [1930, 1931], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: [1930], 1935]
(בוטלה).
[תיקון: 1935]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

חייבים (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], 1947]
(הופקעה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]

שונות (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ו־2, תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ז]
(בוטלה).
[תיקון: [1928], תשכ״ז]

התוספת הראשונה (בוטלה)

[תיקון: [1928], תשכ״ז]

התוספת השניה (בוטלה)

[תיקון: [1928], תשכ״ז]

התוספת השלישית (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]

התוספת הרביעית (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]

התוספת החמישית (בוטלה)

[תיקון: תשכ״ז]

התוספת הששית (בוטלה)

[תיקון: [1926, 1928, 1929], תשכ״ז]

התוספת השביעית (בוטלה)

התוספת השמינית

(תקנה 303)

תעודת הוצאה לפועל של משפט מות

(הטופס הושמט)
[תיקון: תשכ״ז]

התוספת התשיעית (בוטלה)

ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.