חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 1126.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת לעניין סעיף 4(1) לפקודת הכלבת, 1934, תקנה 3(א) לתקנות הכלבת (חיסון), התשס״ה–2005, ותקנה 2(א) לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות־בידוד), התשי״ט–1959, יהיה בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.

תוספת


ט״ז בתמוז התשס״ז (2 ביולי 2007)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.