חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת בתי המשפט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת בתי המשפט מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת בתי־המשפט, 1940

[תיקון: תש״ח]

פקודה הבאה למזג ולאחד את החוק הדן בהרכבם ובשיפוטם של בתי־משפט ידועים בישראל, ולקבוע הוראות בנוגע לשפיטת עברות ידועות.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר המשפטים (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 12 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שנתייחדה בחוק לשופטים בגלל היותם בריטיים, תהא נתונה מעתה לשופטים בעלי אותה משרה או דרגה במדינת ישראל. לפי סעיף 8 לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח–1948, בית המשפט לקרקעות בטל וכל סמכות שניתנה לבית המשפט לקרקעות תהא נתונה מעתה לבית המשפט המחוזי. לפי סעיף 10(א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח–1948 וסעיף 45(א) לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, כל סמכות מינהלית וכל סמכות להתקין תקנות סדרי דין שהוענקו לזקן השופטים, נתונות לשר המשפטים. סעיף 48 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 ביטל את מרבית הפקודה.


[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
בית־המשפט המיוחד עפ״י סעיף 55 מדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל, 1922 [תיקון: תש״ח]
(1)
בית־המשפט המיוחד הנזכר בסעיף 55 מדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל, 1922, יהא מורכב משני שופטים [במקור: בריטיים] של בית המשפט העליון ומהנשיא של בית הדין הגבוה ביותר בישראל של כל עדה דתית אשר לפי טענת צד מן הצדדים למשפט יש לו לאותו בית־דין השיפוט היחיד בדבר, או מדיין שימונה ע״י אותו נשיא.
(2)
השופט [במקור: הבריטי] הראשון במעלה המשתתף במשפט ישמש נשיא בית המשפט המיוחד.
(3)
אם הוזמן דיין המיצג בית־דין של עדה דתית לישיבת בית משפט מיוחד ולא בא בזמן ובמקום שנועד לבירור הענין, רשאי בית המשפט המיוחד לגשת לברור הענין בהעדרו.
[תיקון: תש״ח, תש״ח־2, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: 1943, תש״ח, תשכ״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח־2, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
תקנות לבתי־דין של שבטים [תיקון: תש״ח, תשי״ז]
רשאי שר המשפטים, לאחר שנמלך בדעת הממונה על מחוז הדרום [במקור: מושל מחוז עזה], להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה של בית הדין של השבטים ואת המסים שישולמו בעד משפטים המתנהלים בהם.
[תיקון: תש״ח, תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ז]

התוספת הראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשי״ז]

התוספת השניה (בוטלה)


22 ביולי, 1940.
  • הרולד מק־מיכאל
    נציב עליון.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.