חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ״ד–1963

תקנות בדבר חופשה שנתית מוארכת ואיסור צבירה


ק״ת תשכ״ד, 145; תשכ״ח, 700; תשמ״ד, 771.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א) ו־7(ב) לחוק חופשה שנתית, תשי״א–1951, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשכ״ח, תשמ״ד]
בתקנות אלה –
”מקום עבודה מבוקר“ – מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת), התשמ״א–1981;
”קרינה מיננת“ – קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית חמסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין, בעברה דרך חומר.
זכות חופשה של 21 יום בשנה
אורך החופשה לכל שנת־עבודה אצל מעביד אחד או במקום־עבודה אחד הוא 21 יום –
(1)
לעובדים שעבדו 150 יום לפחות בשנת־עבודה אחת או בשתי שנות־עבודה רצופות באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:
(א)
עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת־חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציוד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי־עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;
(ב)
התזת צבע בתא־התזה;
(ג)
התזת חול על חפצים בתא־התזה;
(ד)
יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבניות או ניקוי החפצים מחול התבניות;
(ה)
עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;
(ו)
עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (enclosed) משלושה צדדים לפחות;
(ז)
עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.;
(2)
לעובדים אלה:
(א)
אמודאים או צוללים המועבדים בעבודות אלה בלבד;
(ב)
עובדי חדר־דוודים באניות המועבדים בעבודה זו בלבד;
(ג)
מקשרים העובדים דרך קבע ארבע שעות ביום לפחות, במרכזיית־טלפון בת 4 קווי־חוץ ו־40 סניפים פנימיים לפחות.
זכות חופשה של 42 יום בשנה
אורך החופשה לכל שנת־עבודה אצל מעביד אחד או במקום־עבודה אחד הוא 42 יום לעובדים שעבדו 200 יום לפחות בשנת־עבודה אחת או בשתי שנות־עבודה רצופות כרופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי־נקיון בבית־חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי־שחפת, וכן, לעובדי־נקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים, או עם חמרי־הפרשה של חולים.
חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר [תיקון: תשמ״ד]
אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, לעובדים המועסקים במקום עבודה מבוקר, הוא 21 ימים.
איסור צבירה
החופשה לפי תקנות 1 עד 4 אינה ניתנת לצבירה.
תחילה
חופשה בהתאם לתקנות אלה תינתן בעד שנת־העבודה 1963/64 ואילך.
ביטולים
תקנות חופשה שנתית (אורך החופשה), תשי״ג–1953 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ״ד–1963“.
[תיקון: תשמ״ד]

תוספת (בוטלה)


ל׳ בתשרי תשכ״ד (18 באוקטובר 1963)
  • יגאל אלון
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.