לדלג לתוכן

תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (אופן פריסת המענקים), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 731.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ג) לחוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם, התשס״ה–2004 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


אופן פריסת המענקים
המענקים כאמור בסעיף 8(א) לחוק ישולמו לאיש צד״ל במהלך תקופה של שבע שנים כמפורט להלן, החל במועד שקבע בו הממונה על המענקים את זכאותו למענקים:
(1)
בחודש הראשון של השנה הראשונה ושל השנה השניה – סכום של 10,000 שקלים חדשים בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 8(א) לחוק (להלן – הפרשי הצמדה);
(2)
בכל אחד מהחודשים השני עד השנים עשר של השנה הראשונה ושל השנה השניה – 618 שקלים חדשים ועשרים אגורות בתוספת הפרשי הצמדה;
(3)
בכל שנה מהשנה השלישית עד השנה השביעית – חמישית מיתרת המענקים בתוספת הפרשי הצמדה.
מועד התשלום
התשלומים האמורים בתקנה 1 יבוצעו בתשלומים חודשיים.


כ״א באדר התשס״ו (21 במרס 2006)
  • שאול מופז
    שר הביטחון
  • אהוד אולמרט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.