חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף דבש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף דבש) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף דבש), תשכ״א–1960

צו בדבר תחליף דבש


ק״ת תשכ״א, 374, 939.


הגדרות [תיקון: תשכ״א]
בצו זה –
”תחליף דבש“ – כל מוצר שאינו ניתן על ידי דבורים, אף אם הוא מכיל מרכיבים של דבש, כולם או מקצתם, או כל מוצר הדומה במראהו או בטעמו או בתכונתו לדבש, או כל מוצר שעקב מראהו או תכונתו כאמור עשוי לשמש במקום דבש וכן דבש שהוסף לו חומר אחר אף אם החומר הנו אחד מהמרכיבים של דבש;
”מרכיבים“ – לרבות מים;
”יצרן“ – אדם העוסק בייצור תחליף דבש לשם עסק;
”מפעל“ – מקום שבו יצרן מייצר ומשווק תחליפי דבש, לרבות מקום שבו מוחסנים חמרי גלם לייצור תחליפי דבש והמוצרים המוגמרים;
איסור הוספת מלים מסויימות
לא יוסיף יצרן על המיכל שבו ארוז תחליף דבש או על התווית של אותו מיכל את המלים: דבש, צוף, דבורה, פרחים, פירות, שם של פרי או של פרח, כולן או מקצתן, בין לבדן ובין בצירוף מלים או רמזים אחרים.
סייג
הוראות סעיף 2 לא יחולו על השימוש במלה ”דבש“ בפירוט המרכיבים, אם דבש נמצא בתוכם. כלולה המלה ”דבש“ בפירוט המרכיבים כאמור, לא יוסיף לה אדם שום מלה אחרת ולא יציין את הכמות היחסית של הדבש במוצר.
איסור הוספת ציור
לא יוסיף יצרן על המיכל שבו ארוז תחליף דבש, או על התווית של אותו מיכל, ציור של דבורה, פרי פרח או חלת דבש.
גודל האותיות וצבען
לא ידפיס יצרן על מיכל המכיל תחליף דבש את פירוט המרכיבים, אלא באותיות שוות בגדלן וברווחים שווים ביניהם, ובאותו צבע דפוס, כשגודל כל אות לא יעלה על שלושה מילימטרים.
הסדרת הסחר
לא יעביר יצרן בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על תחליף דבש או את ההחזקה בו, לא ירכשו לשם עסק ולא יחזיקו כאמור, אלא אם תחליף הדבש סומן בהתאם להוראות צו זה.
איסור התעסקות בדבש
לא ייצר יצרן דבש ולא יחזיקו במפעלו לשם עסק ולא יעביר לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על דבש או את ההחזקה בו.
שמירת דינים אחרים
צו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר, אלא להוסיף עליהן, ובלבד שאם הוראה בצו זה סותרת הוראה בצו סימון מוצרים, תש״י–1950, ההוראה שבצו זה עדיפה.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף דבש), תשכ״א–1960“.


כ״ה בחשון תשכ״א (15 בנובמבר 1960)
  • לוי אשכול
    שר האוצר
    ממלא מקום שר המסחר והתעשיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.