חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הקרן הדו־לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל״ח–1978


הגדרות
בחוק זה –
”הקרן“ – הקרן הדו־לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית שהוקמה על פי הסכם הקרן;
”הסכם הקרן“ – ההסכם שבין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה מיום 3 במרס 1976, לרבות חילופי מכתבים בין הממשלות האמורות מיום 18 במאי 1977.
תאגיד
הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
ארגון הקרן והנהלתה
הקרן תאורגן ותנוהל לפי הסכם הקרן ובהתאם לכללי הנוהל והתקנות שהותקנו על־פיו.
פקדונות בבנק ישראל
בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן.
שינויים בהסכם הקרן
הממשלה רשאית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים כאמור.
פטור ממסים
שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר מתן פטור ממסים ומתשלומי חובה כאמור בהסכם הקרן.
ביצוע ותקנות
שר התעשיה, המסחר והתיירות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן.


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בשבט תשל״ח (17 בינואר 1978).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • יגאל הורוביץ
  שר התעשיה
  המסחר והתיירות
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.