תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), התשנ״ו–1995


ק״ת תשנ״ו, 62.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1995 [צ״ל: התשמ״ו–1985] (להלן – החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על סעיף מן המפורטים בטור ב׳ בתוספת, שבחיקוק מן המפורטים בטור א׳ לצדו, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ג׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה המינהלית; לעניין זה, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה, לרבות לעניין סעיף 32 לחוק, שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)


ל׳ בתשרי התשנ״ו (24 באוקטובר 1995)
  • דוד ליבאי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.