תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי״ד–1953

תקנות בדבר פתיחת מוסדות חינוך רשמיים


ק״ת תשי״ד, 74; תשי״ד, 849; תשכ״ג, 1967.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


פירושים [תיקון: תשכ״ג]
בתקנות אלה –
”חוק החינוך“ – חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953;
”חוק הלימוד“ – חוק לימוד חובה, תש״ט–1949;
”מוסד“ – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי, לרבות גן ילדים;
”גן ילדים“ פירושו כמשמעותו בתקנות הרישום.
שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.
פתיחת מוסד במקום שאין מוסד [תיקון: תשכ״ג]
רשות חינוך מקומית, שלא קיים מוסד בתחום שיפוטה ונרשמו בה, לפי תקנות הרישום לפחות 11 תלמידים, תפתח מוסד בהתאם להודעות הורי התלמידים על בחירתם בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי.
פתיחת מוסד במקום שיש מוסד מסוג אחר [תיקון: תשי״ד, תשכ״ג]
רשות חינוך מקומית, שבתחום שיפוטה קיים מוסד חינוך ממלכתי ושהורי תלמידיו הודיעו על בחירתם בחינוך ממלכתי דתי, תפתח מוסד חינוך ממלכתי דתי וכן בהיפוכו של דבר, אם נתמלאו תנאים אלה:
(1)
נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 25 ילדים בגיל 5 או לפחות מספר תלמידים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הרישום, או
(2)
נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 80 תלמידים שהסעתם למוסד אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה או השארתם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי״ד–1953“.


כ״ו בתשרי תשי״ד (5 באוקטובר 1953)
  • בן־ציון דינור
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.