חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1099.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17ג ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית אוכל“ – כל מקום שבו מסופק בתמורה אוכל או משקה באותו מקום, למעט אולם אירועים;
”עינוג“ – עינוג ציבורי, כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
”שירות בבית אוכל“ – מכירה או הגשה של אוכל ומשקה;
”שירות מכבסה“ – לרבות כביסה, ניקוי, ניקוי כימי, גיהוץ וצביעה של כבסים;
”שירות מספרה“ – טיפול בשערות וכל שירות אחר הניתן במספרה.
הצגת מחירי שירותים
(א)
בעל עסק, שעסקו או חלק מעסקו הוא עשיית שירותים כמפורט להלן, יציג במקום עסקו את המחיר הכולל הנדרש בעד כל שירות שהוא נותן או בעד עשייתו:
(1)
שירות מספרה;
(2)
שירות בבית אוכל;
(3)
שירות מכבסה;
(4)
עינוג.
(ב)
הצגת המחיר הכולל תהיה רק במטבע ישראלי, במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות.


י״א בניסן התשע״ב (3 באפריל 2012)
  • שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.