חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס״ג–2003


ק״ת תשס״ג, 525; תשס״ה, 568.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(13) ו־243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת הפרשי הצמדה חלקיים [תיקון: תשס״ה]
(א)
הפרשי הצמדה חלקיים הם כל אחד מאלה:
(1)
הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מסכום או חלק מחוב;
(2)
הפרשי הצמדה המחושבים לפי חלק משיעור עליית המדד;
(3)
אותו חלק מהפרשי ההצמדה העולה על שיעור עליית המדד;
(4)
הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מהתקופה שבה נצבר חוב או על חלק מהתקופה מאז שנוצרה תביעה.
(ב)
לענין תקנה זו, ”מדד“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


י״ט בשבט התשס״ג (22 בינואר 2003)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.