חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 990.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 55ב לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פרסום הודעות בעיתונים
נקבעה בחוק או לפיו, חובת פרסום הודעה בעיתונים, תפורסם ההודעה בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.
פרטי ההודעה
בהודעה יובאו פרטים אלה:
(1)
שמו של מי שחלה עליו חובת הפרסום;
(2)
סוג האירוע שבשלו מתפרסמת ההודעה;
(3)
הפניה לדוח שהוגש לפי פרק ז׳1 לחוק, שניתן לקבל בו מידע נוסף בנושא האירוע שעליו ההודעה;
(4)
מועדים חיוניים למשקיע, אם נקבעו, לרבות מועדי כינוס אסיפה לאישור הנושא או מועדי קיבול הצעת רכש.
צורת המודעה
המודעה תהיה ברורה וקריאה; חזקה שמודעה שגודל הגופן בה קטן מ־14 ושמסגרתה והאותיות בה אינן מובלטות או שהרווח בין השורות בה קטן משורה וחצי, איננה קריאה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״ג באייר התשס״ח (28 במאי 2008)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.