צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


צו תשס״ח: ק״ת תשס״ח, 1238. צו תשע״ב: ק״ת תשע״ב, 42, 418. צו תשע״ב (מס׳ 2): ק״ת תשע״ב, 417. צו תשע״ד: ק״ת תשע״ד, 1794. צו תשע״ה: ק״ת תשע״ה, 1316; תשע״ח, 319. צו תשע״ח: ק״ת תשע״ח, 2258. צו תשפ״א: ק״ת תשפ״א, 3568.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(4) לחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, לאחר ששוכנעתי כי אין חלופה סבירה אחרת לשם השגת המטרות שלהלן, אלא אם כן ייקרא חייל מילואים לשירות מילואים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:


מטרות הקריאה לשירות מילואים
ניתן לקרוא לחייל לשירות מילואים לשם השגת המטרות האלה:
(1)
שמירה על תפקודו התקין של הצבא על ידי שימוש בידע צבאי ייחודי שנרכש במהלך השירות הצבאי בעת שירות בתפקידים ובמקצועות שבהם נדרש ידע כאמור;
(2)
הודעה, ליווי וטיפול בנפגעי צבא הגנה לישראל (להלן – צה״ל), בנעדריו ובחלליו ובבני משפחותיהם;
(3)
ביקורת ביחידות צה״ל ובמיתקניו;
(4)
מתן שירותי רפואה וטיפול רפואי בחיילים, למעט בתפקיד חובש;
(5)
איתור, מיון, גיוס, סיווג והערכה של כוח אדם;
(6)
הדרכה וחינוך;
(7)
החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון;
(8)
ליווי של משרתי קבע על ידי מינהל הפרישה באגף כוח אדם בצה״ל;
(9)
השתתפות בימי הוקרה, בטקסים ובאירועי זיכרון, באישור ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם בצה״ל;
(10)
מתן שירות במסגרת המערכת המשפטית בצה״ל;
(11)
מתן שירותי דת;
(12)
פעילות מבצעית ייחודית ביחידות שקבע ראש אגף כוח אדם בצה״ל, ובלבד שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח אדם בצה״ל;
(13)
שירות במחלקת הגנה יישובית (כיתות כוננות);
(14)
מילוי תפקיד במסגרת פעילות פיקוד העורף כשירות ההתגוננות האזרחית.
תחילה ותוקף
תחילתו של צו זה ביום כ״ז בתמוז התשפ״א (7 ביולי 2021), והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ״ד בסיוון התשפ״ד (30 ביוני 2024).


י״ט בתמוז התשפ״א (29 ביוני 2021)
  • בנימין גנץ
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.