חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס״ב–2002


הגדרות
בחוק זה –
”ילד“ – אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;
”האמנה“ – אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, אשר אושרה על ידי עצרת האומות המאוחדות ביום כ״ב חשון התש״ן (20 בנובמבר 1989).
מטרה
מטרת חוק זה לחייב את חברי הכנסת ואת הממשלה לבחון, במהלך הכנת הצעת חוק לקריאה ראשונה, את השפעתה של הצעת החוק על זכויותיהם של ילדים, ברוח עקרונות האמנה.
ציון מידע בדברי הסבר [תיקון: תשס״ב]
בדברי ההסבר של הצעת חוק לקריאה ראשונה, שעל פניה נראה שכרוכה בה, במישרין או בעקיפין, השפעה על זכויותיהם של ילדים, יצוינו אלה, לפי הענין:
(1)
קיומה של פגיעה או קיומו של שיפור הנוגעים לזכויותיהם של ילדים והיקפם, לרבות לענין תנאי חייהם והשירותים המוקנים להם;
(2)
הנתונים והמידע ששימשו לקביעת האמור בפסקה (1), אם ישנם.
ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם הממשלה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם חברי הכנסת והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום 6 חודשים מיום פרסומו.


נתקבל בכנס ביום ו׳ באב התשס״ב (15 ביולי 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • מאיר שטרית
  שר המשפטים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.