חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע״ז–2017


מטרה
מטרת חוק זה לקבוע יום לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית ולהנציח את זכר גבורת הלוחמים מקרב בעלות הברית, בדגש על גבורת הלוחמים היהודים.
יום ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית
(א)
מדי שנה ביום 9 במאי יקוים יום לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית (בחוק זה – יום הניצחון על גרמניה הנאצית).
(ב)
חל 9 במאי ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים כאמור, יקוימו הפעילויות של יום הניצחון על גרמניה הנאצית ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן.
דרכי קיום
(א)
במחנות צה״ל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד הנושאים הנוגעים למטרת חוק זה; שר החינוך רשאי להורות כי בבתי ספר מסוימים יום הניצחון על גרמניה הנאצית יצוין ביום כ״ו באייר.
(ב)
הכנסת תקיים ישיבה ממלכתית לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית.
(ג)
הממשלה תעודד קיום פעילות להנחלת מורשת ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית.
(ד)
יתקיים טקס מרכזי לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, לפי החלטת הממשלה.
(ה)
שר העלייה והקליטה יארגן תהלוכת ניצחון ממלכתית שתיערך בירושלים לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית.
תקציב שנתי להשתתפות בהחזקתם של חדרי הנצחה ברשויות המקומיות
תקציב שנתי להשתתפות בהחזקתם של חדרי הנצחה ברשויות המקומיות לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית, שתתקיים בהם פעילות לחינוך וללימוד בדבר חלקם של הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה, ייקבע בחוק התקציב השנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985; התקציב להשתתפות כאמור יחולק לרשויות המקומיות לפי מבחנים שיקבע שר העלייה והקליטה לעניין זה; בסעיף זה, ”רשות מקומית“ – עירייה או מועצה מקומית.
ביצוע ותקנות
שר העלייה והקליטה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.


התקבל בכנסת ביום ג׳ באב התשע״ז (26 ביולי 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • סופה לנדבר
  שרת העלייה והקליטה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.