לדלג לתוכן

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אגודות שיתופיות), התשס״ד–2003


ק״ת תשס״ד, 84; תשס״ו, 729.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות סעיף 57 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), לענין הפרה של סעיפי הפקודה והתקנות כמפורט בתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 1,500 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1)

[תיקון: תשס״ו]


י״ג בכסלו התשס״ד (8 בדצמבר 2003)
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.