צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה), התשפ״ב–2022


צו תשע״א: ק״ת תשע״א, 1106. צו תשע״ב: ק״ת תשע״ב, 532, 790. צו תשע״ג: ק״ת תשע״ג, 1216; תשע״ו, 18. צו תשע״ו: ק״ת תשע״ו, 462; תשע״ח, 1146. צו תשע״ט: ק״ת תשע״ט, 3110. צו תשפ״ב: ק״ת תשפ״ב, 1780; תשפ״ג, 1160.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(2) לחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, לאחר ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תעסוקה מבצעית בתדירות גבוהה
ניתן לקרוא לחייל מילואים המשרת בתפקידים ובמקצועות המפורטים בתוספת, לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות.
תוקף
תוקפו של צו זה מיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) עד יום ל׳ בשבט התשפ״ה (31 בדצמבר 2024).

תוספת

(סעיף 1)

חייל המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון;
חייל המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד הצפון;
חייל המשרת בתפקיד מפקד כלי שיט, מפקד מוצב שליטה, מפקד שאינו קצין (מש״ק) השטה ימי או סגן מפקד דבור בחיל הים;
לוחם המשרת ביחידת שייטת 13;
חייל המשרת ביחידת כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב״ם) בזרוע היבשה;
חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 6217;
חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 217;
חיילים המשרתים בפלוגות ציוד מכני הנדסי (צמ״ה), ובלבד שאם נקראו לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית בשנה מסוימת, לא ייקראו לשירות מילואים כאמור בשנה שלאחריה;
חיילים וקצינים המשרתים בצוות ”רז“ ביחידה 611/282;
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע);
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע);
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע);
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע);
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע);
[תיקון: תשפ״ג]
(פקע).


י״א בשבט התשפ״ב (13 בינואר 2022)
  • בנימין גנץ
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.