חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה־בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית), התשס״ט–2008


ק״ת תשס״ט, 87; תשע״א, 934.


בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ”רשות ציבורית“ שבסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”חברה“ – חברה ממשלתית או חברה־בת ממשלתית.
חברות שאינן רשות ציבורית [תיקון: תשע״א]
החברות שלהלן אינן רשות ציבורית:
(1)
איסורד בע״מ (520027475);
(2)
רותם תעשיות בע״מ (510530421);
(3)
אלתא מערכות בע״מ (510487986);
(4)
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ (520042185).
חברות שאינן רשות ציבורית לגבי פעילות מסוימת
החברות המפורטות להלן בטור א׳ אינן רשות ציבורית לגבי פעילות בנושאים המפורטים בטור ב׳ לצדן:
טור א׳טור ב׳
(1)
רכבת ישראל בע״מ (520043613)
הובלת מטענים והסעת נוסעים שתעריפי ההובלה ודמי הנסיעה שלהם אינם קבועים בחיקוק, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות, ולמעט אם גילויו נדרש לפי דין אחר.
(2)
תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ (520027293)
אחסון נפט גולמי, מוצרי נפט וכל מקור אנרגיה חלופי, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
(3)
חברת דואר ישראל בע״מ (513467191)
(1)
שירות –
(א)
בארץ – של משלוח דואר המצוי במעקב פרטני וחלוקת עלונים;
(ב)
בין־לאומי – של משלוח חבילות ומשלוח מהיר;
(2)
שירותים כספיים, למעט מידע שתאגיד בנקאי חייב למסור על פי כל דין;
למעט אם המידע המבוקש לגבי השירותים האמורים הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
(4)
החברה הלאומית לאספקת פחם בע״מ (520032111)
רכש פחם והובלתו, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
חברות שאינן רשות ציבורית למעט לגבי פעילות מסוימת [תיקון: תשע״א]
(א)
החברות שלהלן אינן רשות ציבורית אלא לעניין פעילות שהמידע המבוקש לגביה נוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות:
(1)
ק.ל.ע. החברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ (520030941);
(2)
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע״מ (520028556);
(3)
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע״מ (520027954);
(4)
ק.ס.מ – קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע״מ (520029620);
(5)
קרן השתלמות למשפטנים בע״מ (520028861);
(6)
קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג האחיד בע״מ (520032269);
(7)
קרן השתלמות לרוקחים בע״מ (520030198);
(8)
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע״מ (520307430).
(ב)
חברת מקורות פיתוח וייזום בע״מ (513429035) אינה רשות ציבורית אלא לעניין פעילות שהמידע המבוקש לגביה נוגע לאמור בסעיף קטן (א) או לתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות.
(ג)
החברות המפורטות להלן בטור א׳ אינן רשות ציבורית אלא לעניין פעילות שהמידע המבוקש לגביה נוגע למפורט בטור ב׳ לצדן:
טור א׳טור ב׳
(1)
התעשייה האוירית לישראל בע״מ (520027194)
המפעלים ”בדק“, ”מת״א“, ”תעשיות גולן“;: החטיבה האזרחית.
(2)
התעשייה הצבאית לישראל בע״מ (520036369)
המפעל ”יצחק“.


א׳ בחשוון התשס״ט (30 באוקטובר 2008)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.