חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 144.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 324א ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 12 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


חזקת הודעה
שהה אדם מחוץ לישראל תקופה שלא עלתה על 365 ימים רצופים, יראו כאילו הודיע למוסד על יציאתו, העדרותו וחזרתו לישראל כאמור, אם יציאתו את ישראל וחזרתו אליה כאמור, נרשמו באחת מתחנות הגבול שהוכרזו בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987.
הודעה למוסד
יצא אדם את ישראל לתקופה שעלתה על 365 ימים רצופים או יצא את ישראל בלי שיציאתו או חזרתו נרשמו כאמור בתקנה 1, יודיע למוסד על יציאתו, העדרותו ומועד חזרתו המשוער לישראל כאמור בטופס שקבע המוסד, הודעה בדבר היציאה ומועד החזרה המשוער יימסרו למוסד בסמוך לפני מועד היציאה.
תחילה תחולה והוראת מעבר
(א)
תקנות אלה יחולו על מי שיצא את ישראל ביום תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה) או לאחריו.
(ב)
מי שיצא את ישראל לפני יום החילה, בלי שיציאתו נרשמה כאמור בתקנה 1, יראו אותו, כאילו הודיע למוסד על יציאתו, העדרותו וחזרתו לישראל, אם הודיע למוסד על מועד חזרתו המשוער לישראל, בתוך 6 חודשים מיום התחילה.


ב׳ בחשוון התשס״ה (17 באוקטובר 2004)
  • זבולון אורלב
    שר הרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.