חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס״ט–2008


ק״ת תשס״ט, 229.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(א) ו־67 לחוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007 (להלן – החוק), ובהסכמת ראש הממשלה, שר החינוך ושר המדע התרבות והספורט, אני מתקין תקנות אלה:


ארכיונים
סוגי ארכיונים שבהם מותרת העתקה של יצירה לפי סעיף 30(א) לחוק הם אלה:
(1)
הגנזך כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955, ושלוחותיו;
(2)
ארכיון ציבורי, כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955;
(3)
כל ארכיון ציבורי אחר הפתוח לקהל, ופועל שלא למטרות רווח;
(4)
ארכיון של רשות מקומית;
(5)
ארכיון של מוסד להשכלה גבוהה הפועל לפי הכרה, אישור או רישיון, לפי סעיפים 9, 21א ו־25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, בהתאמה;
(6)
ארכיון של מוסד תרבות הפועל שלא למטרות רווח; לעניין זה, ”מוסד תרבות“ – לרבות מוזאון כהגדרתו בחוק המוזאונים, התשמ״ג–1983, תאטרון, או תזמורת.
ספריות
סוגי ספריות שבהם מותרת העתקה של יצירות לפי סעיף 30(א) לחוק, הם אלה:
(1)
ספריה ציבורית כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל״ה–1975;
(2)
כל ספריה אחרת הפתוחה לקהל, ופועלת שלא למטרות רווח;
(3)
הספריה הלאומית כמשמעותה בחוק הספריה הלאומית, התשס״ח–2007;
(4)
ספריה של מוסד חינוך שנקבע לפי סעיף 29 לחוק;
(5)
ספריה של משרד ממשלתי או יחידה ממשלתית, לרבות ספריית הכנסת וספריה של בית משפט.


כ״ה באלול התשס״ח (25 בספטמבר 2008)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.