חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 526.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”עובד“ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
”עובד בבידוד“ – עובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית;
”תקופת הבידוד“ – כמשמעותה בצו בידוד בית כפי תוקפה בנוגע לעובד בבידוד.
איסור כניסה למקום העבודה
מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.
מסירת הודעה למעסיק
עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.
איסור פיטורים
מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.
תוקף
תוקפו של צו זה כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.


ט׳ בשבט התש״ף (4 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.