חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ״א–2020


ק״ת תשפ״א, 348.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־7 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”החשב הכללי“ – החשב הכללי במשרד האוצר;
”תקופת ההכרזה“ – תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”תקנות חובת המכרזים“ – תקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993;

פרק ב׳: רכש חירום

הסתייעות במשרד הביטחון בהתקשרות דחופה לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
על אף האמור בתקנות חובת המכרזים, משרד הבריאות רשאי להסתייע במשרד הביטחון לצורך התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אשר עומדת בתנאים המפורטים להלן:
(1)
ההתקשרות בחוזה נדרשת למשרד הבריאות, באופן דחוף, לצורך התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
(2)
החשב הכללי, או מי שהוא מינה לכך, אישר כי התקשרות בחוזה על ידי משרד הבריאות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים, תפגע באופן משמעותי ביכולת לבצעה בדחיפות הנדרשת.
הדין החל על התקשרות דחופה לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה בסיוע משרד הביטחון
בחר משרד הבריאות להסתייע במשרד הביטחון לצורך התקשרות כאמור בתקנה 2, יחולו על ההתקשרות תקנות מערכת הביטחון בשינוי זה: בתקנות 8(ב), 14(א) ו־15(א), אחרי ”כמשמעותו בתקנה 16“ יקראו ”נציג של המנהל הכללי של משרד הבריאות, שהוא עובד משרד הבריאות“.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד תום שלושה חודשים לאחר תקופת ההכרזה.


י״א בחשוון התשפ״א (29 באוקטובר 2020)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.