חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 784.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2)(ב) ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הוצאה חודשית“ – הוצאות שהוצאו בחודש בשל רדיו טלפון נייד, לרבות הוצאות קבועות;
”הועמד לרשות העובד“ – ניתן לשימושו האישי של העובד.
שווי השימוש בטלפון נייד
שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 80 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2002; בשנת 2021, 105 ש״ח) לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד.
הצמדה ועיגול סכומים
הסכומים הנקובים בתקנות אלה יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי הוצאות שהוצאו ביום י״ט באייר התשס״ב (1 במאי 2002) ואילך.


ט״ז בסיון התשס״ב (27 במאי 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.