חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1934.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, וסעיף 68 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה –
”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.
קביעת עבירות קנס
העבירות על תקנות מתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע״ב–2012 (להלן – התקנות), המפורטות בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס.
סכום הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.

תוספת

(סעיפים 2 ו־3)

פרטהחיקוקהסעיף בחיקוקפרטי העבירההקנס
ליחידלתאגידלעבירה חוזרת ליחידלעבירה חוזרת לתאגיד
1.התקנות6(ב)לעניין נהיגה ברכב מזהם בלי שהרכב מסומן בתווית כמשמעותה בתקנה 6(א1) לתקנות5001,0001,0002,000
2.התקנות8(ב)הפעלת רכב כבד ישן או רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים בעת ייצורו, כאשר לא מותקן ברכב מסנן חלקיקים3,0006,0006,00012,000


כ״ט בתמוז התש״ף (21 ביולי 2020)
  • אבי ניסנקורן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.