חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 362.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 91(ד), 95א ו־95ב לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הביטחון ובהסכמת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת וסגניו, אני מתקין תקנות אלה:


זיהוי מצביעים באזורים מסוימים
באזורים שבהם נמצאות הקלפיות הצבאיות הנקובות ברשימה שתופקד בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן – אזורי קלפי מסוימים), רשאי חייל לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בכרטיס חיסונים (טופס 404) ואינו חייב להזדהות באמצעי הזיהוי האמורים בסעיף 74 לחוק.
הצבעת עובדים מסוימים
עובדי צבא ההגנה לישראל שמועסקים ביום הבחירות באזורי קלפי מסוימים שנמצאים בשטחים המוחזקים על ידי צבא ההגנה לישראל, רשאים להצביע בקלפיות לחיילים המוצבות באותם אזורים.
הצבעת המוחזקים במשמורת הצבא
מי שביום הבחירות נמצא כדין במשמורת של צבא ההגנה לישראל, והוא אינו חייל, יהיה רשאי להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים כאמור בסעיף 90 לחוק.
הצבעת עובדי ועדת הבחירות המרכזית
נהגים ומאבטחים מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שנשלחו לאזורי קלפי מסוימים, יהיו רשאים להצביע בדרך הקבועה בסעיף 116יט לחוק; רשימת העובדים כאמור תופקד בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.


י״א בכסלו התשע״ג (24 בדצמבר 2012)
  • אליהו ישי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.