חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר־רישום), תשל״ז–1977

תקנות בדבר דרכי מסירתה של הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר־רישום


ק״ת תשל״ז, 2023; תשל״ח, 314; תשפ״ב, 3486.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ב(ד) ו־34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז–1957, אני מתקין תקנות אלה:


דרכי ההודעה על הסדר בכתב [תיקון: תשפ״ב]
מעביד בשירות ציבורי, החייב בהודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר־רישום (להלן – הסדר בכתב), יודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן – הממונה הראשי), בטופס שנקבע בתוספת, באחת מדרכים אלה:
(1)
משלוח בדואר רשום;
(2)
מסירה במשרד הממונה הראשי;
(3)
על ידי אמצעי דיגיטלי המאפשר הגשת מסמכים כאמור בתקנה זו באופן מקוון, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, כפי שפרסם הממונה הראשי על יחסי עבודה באתר האינטרנט של זרוע עבודה המצויה באחריות השר האחראי על ביצוע החוק (להלן – זרוע עבודה).
מסירה בדואר רשום
נמסרה הודעה בדואר רשום, רואים את יום מסירתה לבית הדואר כיום מסירתה לממונה הראשי.
מסירה באמצעי דיגיטלי [תיקון: תשפ״ב]
נמסרה הודעה באמצעי דיגיטלי כאמור בתקנה 1(3) בצירוף כתב ההסדר לפי תקנה 3(ב), יראו את המועד שבו ניתן אישור מיידי על קבלת ההודעה באמצעי הדיגיטלי על ידי היחידה של הממונה הראשי על יחסי עבודה, כמועד הגשת ההודעה; לא הוגשה ההודעה בצירוף כתב ההסדר כאמור, יראו את המועד שבו ניתן אישור על ידי היחידה של הממונה הראשי על יחסי עבודה על השלמת המסמך, כמועד הגשת ההודעה.
צירוף העתקי כתב ההסדר [תיקון: תשפ״ב]
(א)
לטופס ההודעה יצורף כתב ההסדר, בארבעה העתקים, חתומים בידי הצדדים ונושאים תאריך חתימתו.
(ב)
נמסרה הודעה באמצעי דיגיטלי כאמור בתקנה 1(3), יצורף להודעה כתב ההסדר.
ביטול [תיקון: תשל״ח]
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר־רישום), תשל״ז–1977 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר־רישום), תשל״ז–1977“.

התוספת

(תקנה 1)

הודעה על כתב הסדר שאינו מסמך בר־רישום

[תיקון: תשפ״ב]
(הטופס הושמט).


כ׳ בסיון תשל״ז (6 ביוני 1977)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.