חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תוצרת לול)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תוצרת לול) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תוצרת לול), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 2990.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1)
 
800 לכל 600 ביצים לא חתומות או חלק מהן;
1,500 לכל 600 ביצים שהוחתמו שלא בתחנת מיון או חלק מהן;
800 לכל 600 ביצים לרבות ביצי דגירה שמובלות בלא תעודת משלוח או חלק מהן;
2,500 להובלה בניגוד לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח;
1,000 לכל 100 עופות המובלים בלא תעודת משלוח או חלק מהם;
2,500 להובלה בניגוד לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח.


י״ד באדר א׳ התשע״ט (19 בפברואר 2019)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.